Gå til hovedindhold

Brandmaling på stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Stål kan ikke tåle opvarmning fra en brand uden at styrken reduceres. Stålkonstruktioner kan brandbeskyttes ved beklædning med materialer/konstruktioner, der har brandtekniske egenskaber, som hæmmer opvarmning af stålet. Hvis stålkonstruktioner ønskes synlige, kan anvendes særlige brandmalingssystemer, som under en brand kan beskytte fx stålmateriale i op til 120 minutter. I erfaringsbladet gennemgås konstaterede fejl i forbindelse med dimensionering af tørfilmslag (TFT), valg og påføring af primer, brandmaling og topmaling – samt typiske skader, fx fra transport til og montage byggepladsen. Forsidebilledet viser brandmalet indvendig stålkonstruktion.

ID
(49) 13 12 26

Indledning

Ubeskyttede stålprofiler, der udsættes for brand, mister stabilitet og styrke allerede ved lave temperaturer [2]. Derfor skal bærende stålprofiler i bygninger næsten altid beskyttes ved inddækning eller særlig maling. Ved synlige profiler (forsidefoto) benyttes ofte brandbeskyttende maling for at opfylde brandkrav. Stålprofiler kan brandbeskyttes op til 120 minutter med brandmaling, som – ved cirka 200 ºC – ekspanderer/udvider sig 30–50 gange, så der dannes et varmeisolerende lag på ståloverfladen. Bemærk, at der skal være plads i omgivelserne til brandmalingens udvidelse, hvilket oplyses af autoriserede industrimalere. Metoden kan derfor ikke anvendes som alternativ ved pladsmangel. Ved utilstrækkelig plads til udvidelse forringes isoleringsevnen, så stålet kollapser ved brandens varmepåvirkning. Stålprofiler med lille godstykkelse – fx IPE 100, HEA 100, RHS 100 × 100 × 5 – kræver meget brandmaling, og de kan i nogle tilfælde ikke brandsikres med denne metode.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.