Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser

Erfaringsblad
(99) 12 12 31
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Klassifikation
 • Overgangsperiode
 • Byggevarers reaktion på brand
  • Gulvbelægninger
  • Tagdækninger
 • Bygningsdeles brandmodstandsevne
  • Bærende bygningsdele
  • Ikke-bærende bygningsdele
 • Bemærk:
 • Supplerende litteratur
 • Beredskabsstyrelsen:
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI):
 • Erfaringsblade om „Brandsikkerhed“

I forbindelse med harmonisering af prøvnings- og byggestandarder anvender EU-landene et fælles system til at beskrive byggevarers egenskaber – herunder brandtekniske egenskaber. I det følgende beskrives de overordnede principper for brandklassifikationssystemet samt hvilke informationer om byggevarernes egenskaber, der kan læses ud af klassifikationen.

Indledning

I 2002 blev de europæiske brandklasser (tabel) officielt indført i det danske bygningsreglement. Med denne fælles europæiske dokumentation af byggevarers brandtekniske egenskaber samt nye regler for prøvning og klassifikation erstattes den danske klassifikation af byggevarer og bygningsdele på sigt med det europæiske system. Beredskabsstyrelsen udsendte i 2002 et ændringsforskrift, som ligeledes indførte de europæiske brandklasser i Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser - side 1 Brandklassifikation – det europæiske system og hidtidige danske betegnelser - side 2