Gå til hovedindhold

Brandimprægneret træ i ventilerede regnskærme

Forsidefoto

Venstre: Brandprøvning af lameller af brandimprægneret træ. Højre: Brandimprægneringen har forbedret træets brandtekniske egenskaber, men den forhindrer ikke, at træet kan brænde.

For at opfylde de brandtekniske krav til ventilerede regnskærme kan det være nødvendigt at forbedre træets brandtekniske egenskaber med brandimprægnering. Det er vigtigt, at træet bevarer de forbedrede brandtekniske egenskaber og er biologisk holdbart efter lang tids vejrpåvirkning. Bladet beskriver prøvning og klassifikation af brandimprægneringens holdbarhed.

ID
(21) 19 12 09

Indledning

Vejledningerne til Bygningsreglement 2018, (BR18)1, 2 beskriver brandtekniske krav til regnskærme placeret i forskellig højde over terræn. I mange tilfælde betyder kravene, at træ kun kan anvendes som regnskærm/ ophængningssystem, når det er gennembrandimprægneret til materialeklasse B-s2,d0. En regnskærm med det tilhørende ophængningssystem udsættes for vejrpåvirkninger og for skiftende fugtforhold. Derfor er det vigtigt, at:

  • brandimprægneringsmidlet ikke udvaskes fra eller udfældes som salte på ophængningssystemet eller på regnskærmen, figur 1.
  • det brandimprægnerede træ har tilstrækkelig biologisk holdbarhed til at kunne anvendes som regnskærm.

Bemærk, at:

  • bygningsreglements præ-accepterede løsninger2 kræver, at træet er gennembrandimprægneret.
  • kun splintved med ringe biologisk holdbarhed kan gennembrandimprægneres.
Figur 1

Figur 1. Beklædning af brandimprægneret fyrretræ, hvor imprægneringen udvaskes og udfældes som salte på overfladen. Bemærk, at kravene til brandimprægnering og udvaskning er de samme for en beklædning og en ventileret regnskærm.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.