Gå til hovedindhold

Branddøre – montage og vedligeholdelse

Branddør

Skaderne på den ene side af branddøren viser, at døren har kunnet modstå en fuldt udviklet brand i en forbindelsesgang, uden at der er sket brandspredning til boligen.

En branddør skal sikre mod brand- og røgspredning, og det er afgørende for personsikkerheden, at den er monteret rigtigt. Ud over monteringen beskriver bladet de generelle forhold, som man skal være opmærksom på ved branddøre i etageboligbyggerier og generelt, fx brandkrav, lydkrav, opbygningen, opgradering af eksisterende branddøre samt drift og vedligeholdelse.

ID
(39) 19 09 01

Indledning

En branddør er et af de væsentligste passive brandsikringstiltag i de fleste bygninger, men ved byggetekniske tilsyn ses mange væsentlige fejl og mangler ved branddøre:

  • Under byggefasen ses mange montagefejl, som fx forkert montage i tilstødende bygningsdele og forkert udført fuge mellem dør og bygningsdel.
  • Under driften er fejlene manglende vedligeholdelse, fastholdelse af branddøren i åben position og modifi ceringer af branddørene.

Desuden er egenskaberne i eksisterende branddøre i mange ældre bygninger ikke tilstrækkelige i forhold til de krav, der gælder i dag.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.