Gå til hovedindhold

Branddøre – montage og vedligeholdelse

Branddør

Skaderne på den ene side af branddøren viser, at døren har kunnet modstå en fuldt udviklet brand i en forbindelsesgang, uden at der er sket brandspredning til boligen.

En branddør skal sikre mod brand- og røgspredning, og det er afgørende for personsikkerheden, at den er monteret rigtigt. Ud over monteringen beskriver bladet de generelle forhold, som man skal være opmærksom på ved branddøre i etageboligbyggerier og generelt, fx brandkrav, lydkrav, opbygningen, opgradering af eksisterende branddøre samt drift og vedligeholdelse.

ID
(39) 19 09 01
Emneord

Indledning

En branddør er et af de væsentligste passive brandsikringstiltag i de fleste bygninger, men ved byggetekniske tilsyn ses mange væsentlige fejl og mangler ved branddøre:

  • Under byggefasen ses mange montagefejl, som fx forkert montage i tilstødende bygningsdele og forkert udført fuge mellem dør og bygningsdel.
  • Under driften er fejlene manglende vedligeholdelse, fastholdelse af branddøren i åben position og modifi ceringer af branddørene.

Desuden er egenskaberne i eksisterende branddøre i mange ældre bygninger ikke tilstrækkelige i forhold til de krav, der gælder i dag.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.