Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning

Erfaringsblad
(21) 12 12 26
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Brandadskillelser
 • Brandstop
 • Udvendige overflader
 • Regnskærm

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke spredes til andre enheder – fx vandret rundt om brandadskillende vægge eller gennem hulrum i ydervæg eller ydervægsbeklædning – i den tid, der er nødvendig for evakuering. I dette erfaringsblad gennemgås udformning af bygningsdetaljer i ydervægge med brandstop i hulrum.

Indledning

Ved korrekt brandmæssig opdeling af en bygning reduceres risiko for såvel materielle som personskader. Effektiviteten er afhængig af brandadskillelserne, fx korrekt udførte brandstop og -tætninger (figur 1–2). Vandret brandspredning skyldes ofte:

 • mangelfuld projektering,
 • forkerte løsningsdetaljer i ydervægge, fx brandvægge [1], brandsektionsvægge [1], brandcellevægge [1], og lejlighedsskel i sammenbyggede énfamiliehuse (figur 3),
 • manglende omhu ved udførelsen,
 • uhensigtsmæssig indbygning af vinduer/ døre, så en brand spredes via hulrum i ydervæggen (figur 1).

I det følgende gennemgås udførelse af brandstop i brandadskillelser ved ydervægge:

 • der udelukkende består af „brandsikre“ materialer (figur 4)
 • der delvis består af brændbare materialer (figur 5 og 6).

I [1] beskrives bygge- og brandtekniske detaljer vedrørende brandkamme, brandkamserstatninger og sammenbygning mellem brandadskillende vægge og tage.

Brand i nabolejligheden har spredt sig

Figur 1. Lejlighed, hvor en brand i nabolejligheden har spredt sig – via et hulrum med brandbare materialer mellem for- og bagmur - fordi der ikke var etableret brandstop.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning - side 1 Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning - side 2