Gå til hovedindhold

Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning

Brandadskillelse i ydervæg

Mange storbrande skyldes forkerte udførelsesdetaljer ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions- og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke spredes til andre enheder – fx vandret rundt om brandadskillende vægge eller gennem hulrum i ydervæg eller ydervægsbeklædning – i den tid, der er nødvendig for evakuering. I dette erfaringsblad gennemgås udformning af bygningsdetaljer i ydervægge med brandstop i hulrum.

ID
(21) 12 12 26

Indledning

Ved korrekt brandmæssig opdeling af en bygning reduceres risiko for såvel materielle som personskader. Effektiviteten er afhængig af brandadskillelserne, fx korrekt udførte brandstop og -tætninger (figur 1–2). Vandret brandspredning skyldes ofte:

  • mangelfuld projektering,
  • forkerte løsningsdetaljer i ydervægge, fx brandvægge [1], brandsektionsvægge [1], brandcellevægge [1], og lejlighedsskel i sammenbyggede énfamiliehuse (figur 3),
  • manglende omhu ved udførelsen,
  • uhensigtsmæssig indbygning af vinduer/ døre, så en brand spredes via hulrum i ydervæggen (figur 1).

I det følgende gennemgås udførelse af brandstop i brandadskillelser ved ydervægge:

  • der udelukkende består af „brandsikre“ materialer (figur 4)
  • der delvis består af brændbare materialer (figur 5 og 6).

I [1] beskrives bygge- og brandtekniske detaljer vedrørende brandkamme, brandkamserstatninger og sammenbygning mellem brandadskillende vægge og tage.

Brand i nabolejligheden har spredt sig

Figur 1. Lejlighed, hvor en brand i nabolejligheden har spredt sig – via et hulrum med brandbare materialer mellem for- og bagmur - fordi der ikke var etableret brandstop.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.