Blafrende undertage af banevarer

Erfaringsblad
(47) 99 04 22 (annulleret)
Udgave
3

Indhold

  • Årsager
  • Forebyggelse
  • Udbedring

Undertage udført af banevarer kan i visse tilfælde blafre så kraftigt, at det er til betydelig gene for husets beboere. Ud over støjgenerne er der tillige en risiko for at undertaget bliver beskadiget, når det slår mod de bindere, som fastholder tagstenene.
I dette blad gives anvisning på, hvorledes gener og skader dels kan forebygges ved projektering og udførelse, dels begrænses i de situationer, hvor de allerede forekommer.

Årsager

 

Blafrende undertage forekommer især ved tagdækninger, hvor vinden kan passere, f.eks. vingetagsten eller diagonalt lagte skifre.

Problemet med blafring opstår, når der sker ændringer i vindpåvirkningen på tagfladen. Undertaget blafrer herved op og ned mellem spærfagene, hvis det ikke er udspændt stramt nok. Problemet kan enten skyldes, at undertaget ikke er monteret korrekt, eller at der er sket en temperaturudvidelse af undertagsmaterialet.

Ulemperne varierer alt efter undertagsmateriale og monteringsmetode.

Ud over støjgenerne kan blafringen i mange tilfælde medføre, at undertaget bliver beskadiget. Skaderne opstår, ved at det blafrende undertag slår mod lægterne og de bindere, som fastholder tagstenene.

Resultatet kan være, at der med tiden bliver slidt hul i undertagsmaterialet, se figur 1. Herved er der risiko for vandindtrængning i tagrummet og vandskader på indvendige overflader i bygningen.

Endvidere kan undertagets bevægelser med tiden medføre, at der i de punkter, hvor undertaget er fastgjort til spærene, rives aflange huller, hvis kontakttrykket mellem spær og afstandsliste ikke er stort nok til at fastholde et blafrende undertag.

Resultatet heraf kan blive vandindtrængning og efterfølgende svampeskade på spærfagets hoved.

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Blafrende undertage af banevarer - side 1 Blafrende undertage af banevarer - side 2