Gå til hovedindhold

Blæredannelse på malede overflader – forebyggelse og udbedring

Blæredannelse på malede overflader

Når f.eks. vinduer og døre bliver vedligeholdt med maling, kan det ske, at der opstår blærer kort tid efter, at malearbejdet er afsluttet - til betydelig ærgrelse for både maler og kunde. Blærerne betegnes af og til som ”mystiske”, fordi såvel projekterende som udførende mener at de har gjort, hvad de kunne for at undgå vanskeligheder. Dette blad forsøger at afmystificere problemet ved at forklare blæredannelsen som en følge af to forhold, der forekommer samtidig:
1) dårlig vedhæftning og 2) trykspændinger i malingfilmen. Den sammenhæng har ikke hidtil været almindelig kendt. Der omtales også andre forklaringer i bladet – herunder den ofte fremførte opfattelse, at blærerne skyldes indefra kommende vanddamptryk.

ID
(49) 17 03 08

Indledning

Der opstår fra tid til anden centimeterstore blærer i maling på træværk; typisk i forbindelse med vedligeholdelse. De dannes oftest mod syd og især på mørke kulører. Blærerne kan i sjældne tilfælde forekomme ved nybehandling, men almindeligvis ses fænomenet på træværk, som er malet flere gange gennem mange årtier.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.