Betonreparationer - Vedhæftningssvigt

Erfaringsblad
(29) 92 08 31
Emneord

Indhold

 • Forslag til løsning
 • Forklaring

I forbindelse med betonrenovering består en stor del af arbejdet i at afhugge det skadede område og udfylde det med en reparationsmørtel.

Imidlertid må flere af disse reparationer laves om pga. manglende vedhæftning mellem reparations- og underlagsbetonen.

Vedhæftningssvigtene medfører ikke blot, at konstruktionen på længere sigt vil nedbrydes, men også at der i nogle tilfælde vil være mulighed for nedfald af større betonstykker med risiko for personskade.

Figur 1. Vedhæftningssvigt i et vandret støbeskel i bunden af reparationsstedet, som følge af utilstrækkelig rengøring efter sandblæsning af reparationsstedet.

Figur 2. Samme vedhæftningssvigt som figur 1, set i mikroskop i udsnit 4 mm x 3 mm. Der ses en revne i støbeskel forårsaget af rester af sand og støv på betonoverfladen i reparationsstedet.

Forslag til løsning

 Afhængig af reparationens placering i konstruktionen kan vedhæftningssvigt forebygges ved følgende tiltag.

Forbehandling af reparationsstedet

 •  Reparationsstedet udhugges til den rette geometriske udformning. Reparationsstedet afsluttes med en 90 graders kant i en dybde af min. 10 mm.
 •  Ved skæring med diamantværktøj skal reparationsstedets overflade gøres ru mekanisk.
 •  Forbehandlingen afsluttes med en støvsugning. Der anvendes en industristøvsuger med en kraftig sugeeffekt.

Vurdering af underlagets sugeevne

 •  Efter rengøringen vurderes betonunderlagets sugeevne af hensyn til forvandingens omfang.

Montering af forankring

 •  Hvis en lodret eller nedadvendende udhugning ikke indeholder armering, bør der indbygges en mekanisk forankring af reparationsmørtlen.

Sammensætning/valg og komprimering af reparationsmørtel

 • Reparationsmørtlen tilpasses til den aktuelle reparationsudformning og/eller udstøbningsmetode. Alt afhængig af, om der udstøbes med forskalling eller ved udsætning (modellering), vælges reparationsmørtlen med en kornkurve, som med den aktuelle udsætningsmetode kan komprimeres til en god komprimeringsgrad.
 • Kornkurven bør opbygges med så store korn som muligt, dog maksimalt 1/3 del af lagtykkelsen.

  Efterbehandling

 • Tildækning/afskærmning med egnet materiale - jævnfør Dansk Betonforenings "Anvisning for efterbehandling af beton", publikation nr. 35, 1989 - mod kraftig sol/ eller varmepåvirkning under og umiddelbart efter udsætningen af reparationsmørtlen.
 • Efter udsætningen/udstøbningen beskyttes reparationen mod udtørring i ca. 10 modenhedsdøgn.

  Proceskontrol

 •  Kontrolmetoder for eftervisning af udfaldskrav samt omfang af kontrollen bør fastlægges for de enkelte operationer, der indgår i reparationsprocessen.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.