Tætning af revner i betonbassiner ved injektion

Erfaringsblad
(42) 89 05 16 (annulleret)

Problem

Revner og utætte støbeskel, hvorigennem der foregår sivning af bassinvand til ingeniørgangen, er den værste nedbrydningsfaktor ved svømmebassiner. Gennemsivningen af chloridholdigt bassinvand kan medføre korrosion på armeringen og alkalikiselreaktioner i en betons reaktive tilslagsmaterialer. Gennemsivningerne kan ligeledes medføre skade på installationer monteret på væggene i ingeniørgangen.

I uopvarmede ingeniørgange vil vandgennemsivningerne kunne ses.

I varme og ventilerede ingeniørgange vil symptomerne på skader i første omgang give sig tilkende ved hvide udfældninger med saltsmag. Ved længerevarende gennemsivninger kan der fremkomme armeringskorrosion og alkalikiselreaktioner i betonen og yderligere revnedannelser.

Erfaringsbladets sider

Tætning af revner i betonbassiner ved injektion - side 1 Tætning af revner i betonbassiner ved injektion - side 2