Tætning af revner i betonbassiner ved injektion

Erfaringsblad
(42) 89 05 16 (annulleret)

Problem: Revner og utætte støbeskel, hvorigennem der foregår sivning af bassinvand til ingeniørgangen, er den værste nedbrydningsfaktor ved svømmebassiner. Gennemsivningen af chloridholdigt bassinvand kan medføre korrosion på armeringen og alkalikiselreaktioner i en betons reaktive tilslagsmaterialer. Gennemsivningerne kan ligeledes medføre skade på installationer monteret på væggene i ingeniørgangen. I uopvarmede ingeniørgange vil vandgennemsivningerne kunne ses. I varme og ventilerede ingeniørgange vil symptomerne på skader i første omgang give sig tilkende ved hvide udfældninger med saltsmag. Ved længerevarende gennemsivninger kan der fremkomme armeringskorrosion og alkalikiselreaktioner i betonen og yderligere revnedannelser.

Erfaringsbladets sider

Tætning af revner i betonbassiner ved injektion - side 1 Tætning af revner i betonbassiner ved injektion - side 2