Lægning af afløbsledninger af beton i jord

Erfaringsblad
(50) 87 04 16 (annulleret)

Problem

Afløbsledninger i jord udføres i stort omfang af beton. Skønt betonrør har været anvendt i mange år, sker der ofte fejl ved rørlægningen med forskellige skader til følge.

■ Rørene knækker lige bag muffen, hvis de lægges, så de hviler på muffen.

■ Rørene skades ved kontakt med store og skarpe sten i jorden omkring dem. Skaderne kan føre til brud.

■ Rørene opnår ikke den fornødne bæreevne, hvis understøtningen ikke er i orden. Dette kan føre til brud.

■ Brud i rørene kan medføre både ud- og indsivning i ledningssystemet.

Erfaringsbladets sider

Lægning af afløbsledninger af beton i jord - side 1 Lægning af afløbsledninger af beton i jord - side 2