Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Erfaringsblad
(99) 09 12 31

Indhold

 • Indledning
 • Bygningsreglementets krav
 • Projektering og planlægning af byggeprocessen
 • Udtørring af byggefugt
 • Udtørringstider og fugtkriterier
 • Udtørringsprocessen
 • Udtørringsforløb
  • Beton og pudslag
  • Letklinkerbeton
  • Porebeton
  • Træ
  • Murværk
 • Sorptionskurve
 • Fugtkontrol og dokumentation
 • Forceret udtørring
 • Hæmmet udtørring
 • Organisering
 • Undertage
  • Dampspærre
 • Lette væg- og tagelementer
 • Gulvbelægninger på betondæk
 • Malebehandling
 • Placering af skabe mod vægge
 • Brugeradfærd – nye bygninger

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst. Årsagen er oftest mangelfuld planlægning af byggeprocessen – herunder tidsplaner med for kort tid afsat til udtørring, utilstrækkelig kontrol af fugtindhold i materialerne på afgørende tidspunkter, mangelfuld afdækning samt manglende tæthed på tag og facade. Skimmelvækst kan være skjult – fx bag skabe og tapet – og konstateres ofte først, når bygningsbrugerne klager over lugt- eller helbredsgener. Erfaringsbladet sigter efter at øge opmærksomheden på uhensigtsmæssige fugtforhold i byggeprocessen. Billedet viser uhensigtsmæssig oplagring af byggematerialer.

Indledning

De senere års eksempler på skimmelvækst i nybyggeri skyldes ofte, at byggematerialerne har været for fugtige i for lang tid under byggeperioden. De bagvedliggende årsager til opfugtningen har ofte sammenhæng med planlægningen af byggeprocessen, fx:

 • tidsplaner, der ikke tager højde for, at udtørring tager tid,
 • manglende koordinering mellem fag,
 • manglende beskrivelse af udfaldskrav,
 • manglende disponering af plads og ressourcer til tør opbevaring af materialer på byggepladsen,
 • manglende totalinddækning, hvor de anvendte materialer og/eller byggeprocessen kræver det.

Årsagen er typisk, at materialerne er for fugtige ved levering til byggepladsen eller ikke er beskyttet i byggeperioden mod opfugtning fra:

 • nedbør (under transport, oplagring eller efter indbygning),
 • andre bygningsdele (omfordeling af fugt).

Det kan også skyldes, at materialer ikke er udtørret tilpas hurtigt, tidligt nok eller tilstrækkeligt, fx på grund af:

 • for tidlig afbrydelse af udtørring,
 • for tidlig malebehandling,
 • for tidlig montering af indbyggede skabe eller beklædninger.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst - side 1 Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst - side 2 Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst - side 3 Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst - side 4