Gå til hovedindhold

Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst

Byggematerialer dækket af sne

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning af byggematerialer kan medføre skimmelvækst. Årsagen er oftest mangelfuld planlægning af byggeprocessen – herunder tidsplaner med for kort tid afsat til udtørring, utilstrækkelig kontrol af fugtindhold i materialerne på afgørende tidspunkter, mangelfuld afdækning samt manglende tæthed på tag og facade. Skimmelvækst kan være skjult – fx bag skabe og tapet – og konstateres ofte først, når bygningsbrugerne klager over lugt- eller helbredsgener. Erfaringsbladet sigter efter at øge opmærksomheden på uhensigtsmæssige fugtforhold i byggeprocessen. Billedet viser uhensigtsmæssig oplagring af byggematerialer.

ID
(99) 09 12 31

Indledning

De senere års eksempler på skimmelvækst i nybyggeri skyldes ofte, at byggematerialerne har været for fugtige i for lang tid under byggeperioden. De bagvedliggende årsager til opfugtningen har ofte sammenhæng med planlægningen af byggeprocessen, fx:

  • tidsplaner, der ikke tager højde for, at udtørring tager tid,
  • manglende koordinering mellem fag,
  • manglende beskrivelse af udfaldskrav,
  • manglende disponering af plads og ressourcer til tør opbevaring af materialer på byggepladsen,
  • manglende totalinddækning, hvor de anvendte materialer og/eller byggeprocessen kræver det.

Årsagen er typisk, at materialerne er for fugtige ved levering til byggepladsen eller ikke er beskyttet i byggeperioden mod opfugtning fra:

  • nedbør (under transport, oplagring eller efter indbygning),
  • andre bygningsdele (omfordeling af fugt).

Det kan også skyldes, at materialer ikke er udtørret tilpas hurtigt, tidligt nok eller tilstrækkeligt, fx på grund af:

  • for tidlig afbrydelse af udtørring,
  • for tidlig malebehandling,
  • for tidlig montering af indbyggede skabe eller beklædninger.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.