Barksvampe

Erfaringsblad
(29) 91 04 18 (annulleret 28.12.2003)

Problem: Erfaringer fra moderne facadekonstruktioner - såsom vinduer og yderdøre - har vist, at hvor den konstruktive og kemiske beskyttelse af træet svigter, kan alvorlige angreb af Barksvampe opstå, figur 1. Totalskader kan konstateres efter kun 5-10 år. Barksvampe har således sammen med Tåresvamp og Korkhat anrettet store skader på nybyggeri fra 1960´erne og fremefter. Andre konstruktioner, som udsættes for kraftig opfugtning (f.eks. i forbindelse med vådrum, kældre og tage), kan også blive angrebet af Barksvampe. Disse skader vil dog ofte udvikle sig langsomt.

Erfaringsbladets sider

Barksvampe - side 1 Barksvampe - side 2