Gå til hovedindhold

Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion

Varmtvandanlæg med mangelfuld rengøring

Forringet kvalitet af det varme brugsvand kan skyldes bakterivækst og slimdannelse i varmtvandsbeholder og ledningsnet. I BYG-ERFA bladet "Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - årsager og forebyggelse" gennemgås, hvordan man kan forebygge problemer ved udformning og drift af varmtvandsanlæg. Hvis der alligevel opstår problemer med vandkvaliteten, fx. i sportshallers badeanlæg, kan det være nødvendigt med særlige foranstaltninger. Dette erfaringsblad gennemgår en række metoder til rensning og desinfektion af varmtvandssystemer.

ID
(53) 01 09 21

Indledning

De hyppigste problemer med bakterievækst i varmt brugsvand er, som beskrevet i det tidligere udgivne BYG-ERFA blad om "årsager og forebyggelse" [2]:

  • Høje koncentrationer af Legionella-bakterier
  • Baderelaterede hudgener
  • Ildelugtende vand
  • Misfarvet vand
  • Nedsat varmetransmission.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.