Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion

Erfaringsblad
(53) 01 09 21
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Årsager
 • Regler og retningslinier
 • Rensning
 • Termisk desinfektion
 • El-tracing
 • Kemisk desinfektion
 • Filtrering
 • Andre desinfektionsmetoder

Forringet kvalitet af det varme brugsvand kan skyldes bakterivækst og slimdannelse i varmtvandsbeholder og ledningsnet. I BYG-ERFA bladet "Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - årsager og forebyggelse" gennemgås, hvordan man kan forebygge problemer ved udformning og drift af varmtvandsanlæg. Hvis der alligevel opstår problemer med vandkvaliteten, fx. i sportshallers badeanlæg, kan det være nødvendigt med særlige foranstaltninger. Dette erfaringsblad gennemgår en række metoder til rensning og desinfektion af varmtvandssystemer.

Indledning

De hyppigste problemer med bakterievækst i varmt brugsvand er, som beskrevet i det tidligere udgivne BYG-ERFA blad om "årsager og forebyggelse" [2]:

 • Høje koncentrationer af Legionella-bakterier
 • Baderelaterede hudgener
 • Ildelugtende vand
 • Misfarvet vand
 • Nedsat varmetransmission.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion - side 1 Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – rensning og desinfektion - side 2