Gå til hovedindhold

Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand – årsager og forebyggelse

Opretstående varmtvandsbeholdere

Kvaliteten af varmt brugsvand i større varmtvandsanlæg er ikke altid tilfredsstillende - årsagen er blandt andet bakterievækst og geléagtige slimdannelser. Bakterievæksten kan både være sygdomsfremkaldende og nedsætte produktionen af varmt vand samt medføre lugtgener, misfarvet vand og korrosion i installationer. Dette blad gennemgår, hvordan man kan forebygge bakterievækst og reducere problemerne ved at dimensionere anlæg i forhold til forbrugsbehov samt ved at ændre anlægsopbygning, drift og vedligehold.

ID
(53) 01 04 01

Indledning

Hvis det varme brugsvand er brunt, slimet eller ildelugtende, kan det skyldes forekomst af en eller flere bakteriearter. Der kan dog også forekomme skadelige bakterier uden at man umiddelbart kan registrere dette i anlægget. I dette blad behandles Legionella og termofile bakterier, som ofte forekommer i større anlæg. Bakterien Legionella kan ved indånding af forstøvet vand (aerosoler), fx under brusebadning - både medføre Legionærsyge (lungesygdom) og Pontiac feber (influenzalignende febersygdom). Legionærsyge kan være dødelig for især personer med svækket immunforsvar - og sygdomstilfældene skal anmeldes til de offentlige myndigheder [3].

  • Vækst af Legionella skyldes ofte lav driftstemperatur, ´døde ender´ med stillestående vand eller at vandets cirkulation hindres af kalk, slam og rust. Men problemerne kan reduceres, hvis varmtvandssystemet overholder de foreskrevne mindstekrav til brugsvandstemperaturer. Ved mistanke om bakterievækst og forekomst af Legionella bør der udføres en bakteriologisk undersøgelse.
  • Slimdannelse i varmtvandsbeholdere er et andet problem, som ofte skyldes vækst af varmeelskende (´termofile´) bakterier, fx Thermus- og Bacillusarter. Disse bakterier har optimale vækstforhold ved temperaturer over 50 °C. De sætter sig sammen med kalk og organisk stof som belægninger på varmespiralerne, hvilket nedsætter varmetransmissionen. Når belægningerne løsrives og føres med vandet ud i ledningsnettet kan de tilstoppe ventiler, cirkulationsledninger og perlatorer ved tapstederne. Belægningerne reducerer endvidere afkøling af fjernvarmevandet, og resulterer dermed i højere varmeudgifter.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.