Gå til hovedindhold

Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest

Fjernelse af asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en særlig type naturligt forekommende mineraler, der på grund af let formbarhed, stor styrke og modstandsdygtighed over for varme har været et meget anvendt materiale inden for en lang række industrier og håndværk, herunder også inden for byggeriet. Dette erfaringsblad gør rede for sundhedsskaderne ved arbejdet med asbestholdige materialer, og hvilke foranstaltninger, der skal tages ved planlægning og håndtering af arbejde med asbest. Fotoet viser arbejde med at fjerne asbest på en skole. Arbejdet udføres indendørs og illustrerer omfanget af de foranstaltninger, der skal tages, når man vælger at fjerne asbest.

ID
(99) 17 03 10

Indledning

Asbest er stærkt skadeligt for den menneskelige organisme, og indånding af støv ved arbejde med asbestholdige materialer har været årsag til blandt andre lungesygdommene asbestose og lungekræft. De sygdomsfremkaldende virkninger ved arbejde med asbest har ført til, at det i dag er forbudt at anvende materialet inden for byggeriet, og der stilles strenge krav til sikkerheden ved arbejde med allerede indbyggede asbestholdige byggematerialer. Desuden må unge under 18 år ikke arbejde med asbestholdige materialer eller udsættes for asbeststøv. Vurderinger af forekomsten af asbest [1] inden for en række bygningstyper viser, at asbest fortsat er en udfordring for byggeriet, da fx tage fra 60’erne og 70’erne nærmer sig - eller har passeret - grænsen for deres levetid, imens tagene fra 80’erne fortsat har en betragtelig restlevetid.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.