Gå til hovedindhold

Aptering på indvendige overflader – brandforhold

Aptering med træprofiler på vægge og i lofter

Aptering med træprofiler på vægge og i lofter.

I mange bygninger monteres der aptering på vægge og i lofter for at opnå bedre akustik eller af arkitektoniske årsager. Aptering, med fx lister eller plader af træ uden på lydabsorbenter, anvendes ofte til akustikregulering. Erfaringsbladet beskriver, at det ofte er nødvendigt at udføre brandprøvning til dokumentation for apteringernes brandtekniske egenskaber. Kommissionsbeslutninger vedr. brandteknisk klassifikation af beklædninger beskrives også.

ID
(42) 21 11 23

Indledning

Ved en brand i bygninger har de indvendige overflader meget stor indflydelse på brandsikkerheden, fordi deres bidrag til brandens udvikling, røgudvikling og produktion af brændende dråber kan være altafgørende for personsikkerheden. Forkerte valg af materialer kan betyde, at en bygning, som man forventede var sikker, i tilfælde af brand viser sig at være en brandfælde.

Erfaringsbladet beskriver også, hvordan bygningsreglementets præ-accepterede løsninger til indvendige vægge og lofter kan opfyldes, og hvordan overfladers brandtekniske egenskaber kan dokumenteres.

Bemærk, at erfaringsbladet ikke omhandler lydforhold eller brandmodstandsevne. Brandkravene til nedhængte lofter behandles i DS/EN 13964.1

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.