Gå til hovedindhold
EN

Ansvarsfraskrivelse

Konkurrencerådet traf den 31. maj 2017 afgørelse om, at TOR-anvisningerne er ulovlige, idet de anses for konkurrencebegrænsende og dermed i strid med både nationale og EU-retlige regler. På den baggrund vil BYG-ERFA ved udarbejdelse af fremtidige erfaringsblade ikke længere henvise til TOR-anvisningerne. Disse anvisninger vil således alene fremgå af de forud for Konkurrencerådets afgørelse publicerede erfaringsblade, der skal opfattes som historiske bidrag til det byggetekniske fælleseje. Konkurrenceankenævnet har den 12. september 2018 ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling og afgørelse i Konkurrencerådet. BYG-ERFA afventer sagens videre forløb.