Ansvarsfraskrivelse

”Konkurrencerådet har den 31. maj 2017 truffet afgørelse om, at TOR-anvisningerne er ulovlige, idet de anses for konkurrencebegrænsende og dermed i strid med både nationale og EU-retlige regler.

På den baggrund vil BYG-ERFA ved udarbejdelse af fremtidige erfaringsblade ikke længere henvise til TOR-anvisningerne. Disse anvisninger vil således alene fremgå af de forud for Konkurrencerådets afgørelse publicerede erfaringsblade, der skal opfattes som historiske bidrag til det byggetekniske fælleseje.”