Gå til hovedindhold

Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske

Åbnet tagkonstruktion med tagpap på krydsfiner

I de senere år har der været øget interesse for anvendelse af såkaldte alternative isoleringsmaterialer – navnlig i form af papir- og hørisolering. Der er siden 1997 gennemført en lang række undersøgelser af materialernes egenskaber og anvendelse – både under laboratorieforhold og i praksis. Endvidere er der i betydeligt omfang opnået erfaringer fra et større antal konkrete byggerier. Dette erfaringsblad omtaler de mest anvendte alternative isoleringsmaterialer – herunder under hvilke omstændigheder det er muligt at udelade en dampspærre. Billedet viser en åbnet tagkonstruktion med tagpap på krydsfiner, som er isoleret med indblæst papirgranulat. Konstruktionen er udført uden ventilation og dampbremse, og der er efterfølgende konstateret høje fugtindhold i tagkrydsfineren.

ID
(29) 05 09 29

Indledning

På det danske marked findes adskillige "alternative isoleringsmaterialer". Herved forstås i daglig tale isoleringsmaterialer, som ikke er baseret på mineraluldsfibre. I det følgende omtales byggetekniske erfaringer med de tre hyppigst anvendte alternative isoleringsmaterialer:

  • Papirisolering (granuleret papir)
  • Hørisolering (hørfibre)
  • Perlite (vulkansk aske).

Bemærk, at skumplastprodukter og ekspanderede letklinker ikke normalt karakteriseres som alternative isoleringsmaterialer. De anvendes dog ofte sammen med disse, fx i konstruktioner mod jord, hvis ønsket er at undgå mineraluldsbaserede isoleringsmaterialer. En række af de senere nævnte forhold kan dog overføres til andre alternative isoleringsmaterialer [1]. Halm omtales ikke, fordi det er knyttet til en speciel byggeteknik, og derfor ikke umiddelbart kan betragtes som et alternativ til mineraluldsprodukter.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.