Afskalninger fra mørtelfuger

Erfaringsblad
(21) 01 10 01
Emneord

Indhold

 • Indledning
  • Frostpåvirkninger inden hærdning
  • For lidt bindemiddel i mørtlen
  • Utilstrækkelig trykning af fugerne
  • For stærk syrekoncentration
  • For hurtig udtørring
  • Udkradsning og rengøring
 • Reparation af skader

Der opstår ofte - især i udsatte miljøer - afskalninger fra mørtelfuger i udvendigt murværk. Årsagen er ofte opfugtning af murværk i forbindelse med opførelsen og frostpåvirkninger inden mørtlen er færdighærdet. Afskalningerne kan også skyldes forkerte mørtelmaterialer og mangelfuldt fugearbejde. I bladet gennemgås skadeårsager, udførelse af reparationsarbejde og krav til mørtelmaterialer. Billedet viser afskalninger fra mørtelfuger i murværk, der er opmuret og fuget i samme arbejdsgang.

Indledning

Tidligere udførtes murværk i to arbejdsgange. Efter opmuringen blev det yderste af fugerne kradset ud og efterfuget med en lidt stærkere fugemørtel - ofte en hydraulisk kalkmørtel. Metoden anvendes stadig, men det er blevet mere almindeligt at opmure og fuge i samme arbejdsgang (dvs. uden udkradsning og brug af særlig fugemørtel). Fugerne trykkes til og færdiggøres i takt med, at murearbejdet skrider frem. Ved efterfugning kan der forekomme afskalninger, fx hvis murværket er mangelfuldt udkradset og dårligt rengjort. Uanset valg af metode kan afskalninger have følgende årsager:

 • Frostpåvirkninger (af opfugtet murværk) inden hærdning
 • For lidt bindemiddel i mørtlen
 • Utilstrækkelig trykning af fugerne
 • For stærk syrekoncentration
 • For hurtig udtørring.

Som beskrevet i BYG-ERFA bladet "Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte" kan vandopløselige salte også medføre afskalning. Ved opførelse af murværk tilfører muremørtlen normalt vandmængder svarende til et gennemsnitligt vandindhold på ca. 4 % (vægtprocent). Hvis der anvendes tørre, normaltsugende sten, vil hovedparten af dette vand hurtigt opsuges af stenene, men der vil dog være tilstrækkeligt med vand til at hærdningsprocessen kan foregå. En betingelse for at kalken i mørtel kan hærde er, at vandindholdet ligger over ca. 0,5 % og under ca. 7 %. Ved muring med stærktsugende sten på en varm sommerdag kan vandindholdet komme under 0,5 %. Dette kan undgås ved at vande stenene eller ved at anvende sten med en mindre sugeevne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Afskalninger fra mørtelfuger - side 1 Afskalninger fra mørtelfuger - side 2