Gå til hovedindhold

Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring

Nødafløb etableret som udspyere i murkronen

De senere års mange tilfælde af kortvarig, kraftig regn (skybrud) har medført mange vandskader som følge af utilstrækkelig effektiv afledning af tagvand. I forlængelse heraf anbefales, at afløbsnormens „skærpede“ dimensionerende regnintensitet benyttes ved dimensionering af fx tagbrønde, tagrender, nedløbsrør – samt at der ved nybyggeri projekteres nødafløb. Desuden anbefales ældre, flade tage – om muligt – renoveret, så store regnmængder bortledes forsvarligt, hvis eksisterende tagbrønde og afløb skulle svigte eller overbelastes ved skybrud. På billedet ses en bygning med fladt tag, hvor nødafløb er etableret som udspyere i murkronen.

ID
(47) 11 12 29

Indledning

De senere år har vist, at der stadig oftere vil forekomme kortvarige regnperioder med stor intensitet. Derfor anbefales, at bygninger projekteres med afløbssystemer, som kan bortlede disse regnmængder forsvarligt – især fra flade tage, der er udformet som „badekar“. Ved eksisterende bygninger anbefales forbedring af afløbsforholdene fra taget som beskrevet for nye bygninger – især hvis der tidligere har været vandskader i forbindelse med skybrud.

Afløbssystemerne anbefales suppleret med nødafløb som ekstra sikkerhed – alternativt kan der projekteres med mulighed for overløb af tagvand ved tagkanter, som ikke medfører risiko for vandskader i bygningen. Nødafløb skal altid føres til det fri. Afløb alene gennem en faldstamme anses for utilstrækkelig, da opstuvning heri kan hindre, at vandet ledes bort.

Principtegning

Figur 1. Principielle muligheder [1] for etablering af nødafløb fra flade tage. (A) Begrænset kapacitet. (B) „Skydeskår i tagkant“ er en robust løsning. Både (A) og (C) indebærer risiko for tilstopning af blade og/eller is.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.