Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring

Erfaringsblad
(47) 11 12 29
Emneord

Indhold

  • Indledning
  • Tagbrønde
  • Nødafløb
  • Inddækningshøjder
  • Opstuvning i faldstammer
  • Regnvandsforsinkelse – med grønne tage?
  • Dimensionsgivende regnintensitet

De senere års mange tilfælde af kortvarig, kraftig regn (skybrud) har medført mange vandskader som følge af utilstrækkelig effektiv afledning af tagvand. I forlængelse heraf anbefales, at afløbsnormens „skærpede“ dimensionerende regnintensitet benyttes ved dimensionering af fx tagbrønde, tagrender, nedløbsrør – samt at der ved nybyggeri projekteres nødafløb. Desuden anbefales ældre, flade tage – om muligt – renoveret, så store regnmængder bortledes forsvarligt, hvis eksisterende tagbrønde og afløb skulle svigte eller overbelastes ved skybrud. På billedet ses en bygning med fladt tag, hvor nødafløb er etableret som udspyere i murkronen.

Indledning

De senere år har vist, at der stadig oftere vil forekomme kortvarige regnperioder med stor intensitet. Derfor anbefales, at bygninger projekteres med afløbssystemer, som kan bortlede disse regnmængder forsvarligt – især fra flade tage, der er udformet som „badekar“. Ved eksisterende bygninger anbefales forbedring af afløbsforholdene fra taget som beskrevet for nye bygninger – især hvis der tidligere har været vandskader i forbindelse med skybrud. Afløbssystemerne anbefales suppleret med nødafløb som ekstra sikkerhed – alternativt kan der projekteres med mulighed for overløb af tagvand ved tagkanter, som ikke medfører risiko for vandskader i bygningen. Nødafløb skal altid føres til det fri. Afløb alene gennem en faldstamme anses for utilstrækkelig, da opstuvning heri kan hindre, at vandet ledes bort.

Principtegning

Figur 1. Principielle muligheder [1] for etablering af nødafløb fra flade tage. (A) Begrænset kapacitet. (B) „Skydeskår i tagkant“ er en robust løsning. Både (A) og (C) indebærer risiko for tilstopning af blade og/eller is.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring - side 1 Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring - side 2