Gå til hovedindhold

Ældre trævinduer – vedligehold og istandsættelse

Reparation af ældre vinduer

Løbende reparation af småskader på trævinduer medfører, at de kan holde længe med meget lidt vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås, hvad bygningsejer og rådgiver skal være opmærksom på ved tilstandsvurdering inden istandsættelse eller eventuel udskiftning af ældre vinduer. Desuden beskrives principper for afrensning, grunding og malebehandling samt hvordan man bedst sikrer en god holdbarhed. De anbefalede metoder og principper kan i vid udstrækning anvendes til både små pletreparationer og mere omfattende renoveringsopgaver.

ID
(21) 01 12 27

Indledning

Det er ikke altid, at de vinduer, der ser værst ud, er de mest reparationskrævende. Selv om malingen skaller og hænger i laser, er vinduets byggetekniske tilstand ikke nødvendigvis kritisk. Derfor bør der altid foretages en omhyggelig tilstandsvurdering af skadernes omfang. Vedligehold og istandsættelse kræver principielt samme behandling og udførelse - forskellen ligger i arbejdets omfang. Hvis der viser sig mange arbejdskrævende skader, kan man overveje at udskifte de gamle vinduer. Man skal dog være opmærksom på, at husets originale vinduer passer bedst til bygningerne.

Hvis ældre vinduer ikke har omfattende skader, vil vinduerne også være af god byggeteknisk kvalitet. Som det fremgår af tabel 1, kan der dog være særlige forhold, som flytter grænsen for, hvad der kan betale sig. Hvorvidt et vindue skal repareres eller ej, er ofte afhængig af, om det kan ske uden at glasset demonteres - da det er dyrt og ikke uden problemer selv for professionelle.

Hvis sålbænken er faststøbt til et vindue, der skal udskiftes, bør sålbænken udskiftes samtidigt, for at undgå skader efter få år, da det er svært at genskabe den originale løsning [1]. Man skal være varsom ved udskiftning af indmurede vinduer, da de kan indgå i understøtningen af murværket. Vær især opmærksom, hvis de overliggende stik er lave, da der her kan opstå revner i murværket ved vinduesudskiftning.

Tabel 1

Tabel 1.

originale vinduer kontra nye vinder

Figur 1. Husets originale vinduer passer oftest bedst til bygningen.

murrevner

Figur 2. Murrevner opstået efter udskiftning af vinduer.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.