Gå til hovedindhold

Utætheder i klimaskærmen – måling, lokalisering og vurdering

Termografi ved fodpanelet

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader. Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved termografering kombineret med lufttæthedsundersøgelser og lufthastighedsmålinger. Billedet er et termografi ved fodpanelet, dvs. samlingen mellem gulv og væg. Lufthastighedsmålingen viser luftstrømning på 2,89 meter pr. sekund. Termografiet angiver lave temperaturer i de blå/mørke „tungeformede“ områder (ned til 10,3 °C). De lave temperaturer skyldes, at kold udeluft strømmer ind gennem utætheder i væggen og videre ind i rummet gennem samlingen mellem fodpanel og gulv.

Bemærk, der er ændringer i denne html- og PDF-udgivelse i forhold til papirudgivelsen. Faktaboksen "Træk og lufthastighed" (figur 3) angiver opholdszonen til 0,2 m fra ydervæg – det korrekte er 0,6 m fra ydervæg. Desuden er ”utætte” rettet til ”tætte” på side 2, 3. spalte, linje 2.

Vi beklager fejlene, BYG-ERFA 2011 og 27-10-2020.

ID
(99) 10 11 18

Indledning

Utætheder i klimaskærmen, fx ydervægge og tage, kan medføre:

  • øget ventilationsvarmetab,
  • fugtproblemer og deraf følgende skimmelvækst,
  • trækgener.

Selv nye bygninger, som opfylder kravene til lufttæthed i BR10 [1] – dvs. højst 1,5 liter/sekund/m2 målt med udstyr til tæthedsprøvning [2 og 3] – kan lokalt have utætheder, som anbefales udbedret. En bygning på 150 m2, hvor kravene i BR10 opfyldes, kan fx have utætheder i dampspærren [4], som svarer til et hul med cirka 180 mm i diameter.

Utæthederne er oftest små og jævnt fordelt, men de kan også være koncentreret ved fx:

  • vindues- og dørpartier,
  • loftgennembrydninger, fx aftrækskanaler, loftslem, ovenlys, emhætte (figur 6),
  • installationsgennemføringer (vvs og el),
  • samling mellem fundament og væg,
  • samling mellem væg og loft.

I ældre bygninger kan utætheder udbedres, så trækgener undgås – hvis utæthederne lokaliseres og deres omfang bestemmes. I det følgende omtales metoder – og kombinationer af metoder – til afsløring af eventuelle utætheder.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.