Træk og lufthastighed

Fra BYG-ERFA wiki
Skift til: navigering, søgning
Figur 1. Opholdszonen i et rum [3].


Personers oplevelse af træk i bygninger skyldes lokalt høje lufthastigheder [1] .

Den danske standard for termisk indeklima [2] kræver, at lufthastigheden i opholdszonen ikke overstiger 0,15 meter/sekund.

Luftstrømning gennem utætheder i klimaskærmen er blandt de væsentlige årsager til træk.

Med ventilatoren i et tæthedsprøvningsudstyr kan der skabes en trykforskel mellem ude og inde, som muliggør vurdering af risiko for trækgener forårsaget af utætheder i klimaskærmen. Lufthastighederne i et rum er størst tæt ved klimaskærmen – og her er personophold sjældent attraktivt. „Opholdszonen“ i et rum defineres i [3] som 0,2 meter fra ydervæg og indtil 1,8 meter over gulvet (figur 1).

Lufthastigheden kan være højere end 0,15 meter/sekund uden for opholdszonen uden at det opleves som træk inden for opholdszonen.


Lufthastighedsmåling

Trykforskellen mellem ude og inde er normalt mindre end 10 pascal. Ved større trykforskel øges lufthastigheden gennem utætheder i klimaskærmen, hvilket letter måling.

Ved lokal måling af lufthastighed op til 0,4 meter/sekund ved en utæthed iklimaskærmen – fx ved spalten mellem fodpanel og gulv (figur 1) – overskrider lufthastigheden erfaringsmæssigt normalt ikke 0,15 meter/ sekund, når trykforskellen mellem ude og inde er 10 pascal.

Hvis trykforskellen mellem ude og inde øges til 50 pascal med tæthedsprøvningsudstyret, vil en lokal lufthastighedsmåling på 1,2 meter/ sekund ved en utæthed svare til, at der ved 10 pascal trykforskel måles 0,4 meter/sekund samme sted.

Når der lokalt måles lufthastighed på 1,2 meter/sekund – eller lavere (ved 50 pascal trykforskel) nær enutæthed, overskrider lufthastigheden i opholdszonen sjældent 0,15 meter/sekund (ved 10 pascal trykforskel), hvilket kun sjældent vil opleves som træk i opholdszonen.


Kilde

1. Utætheder i klimaskærmen. BYG-ERFA blad (99) 10 11 18

2. Norm for specifikation af termisk indeklima. DS 474 + Ret. 1(1995). Dansk Standard. 1993

3. Erhvervs- og byggestyrelsen: Ventilation og træk