Brandklasse

Fra BYG-ERFA wiki
Skift til: navigering, søgning

Byggevarer og bygningsdele kan klassificeres for deres egenskaber med hensyn til reaktion på brand og/eller brandmodstandsevne. På europæisk plan er der indført fælles regler for prøvning og klassifikation af både byggevarer og bygningsdele. De fælles europæiske regler er baseret på europæiske standarder (EN-standarder).


Tidligere blev der i Danmark benyttet danske standarder (DS-standarder)ved klassifikation af byggevarers og bygningsdeles reaktion på brand og/eller brandmodstandsevne. Tabellen herunder beskriver, hvilken europæisk klasse en byggevare/bygningsdel skal have for at kunne opfylde kravene i den tilsvarende tidligere danske klasse. Bemærk, når en byggevare/bygningsdel opfylder kravene i en af de danske klasser i tabellen, kan det IKKE omvendt udledes, at den også opfylder kravene i den tilsvarende europæiske klasse.


Ved beskrivelsen af de europæiske brandklasser benyttes klasser for byggevarers reaktion på brand og bygningsdeles brandmodstandsevne.


Brandklasser - Oversættelse mellem tidligere danske klasser og europæiske klasser. Produkter, der opfylder de nævnte europæiske klasser, kan modsvare de i tabellen nævnte tidligere danske klasser, men det omvendte er ikke tilfældet.
Dansk klasse Europæisk klasse
Materialer
Ubrændbart A2-s1,d0
Klasse A B-s1,d0
Klasse B D-s2,d2
Beklædninger
Klasse 1 K1 10 B-s1,d0
Klasse 2 K1 10 D-s2,d2
Gulvbelægninger
Ubrændbar A2fl-s1
Klasse G Dfl-s1
Tagdækninger
Klasse T BROOF (t2)
Bærende bygningsdele, ikke-adskillende
BS-30 R 30 A2-s1,d0
BS-60 R 60 A2-s1,d0
BS-120 R 120 A2-s1,d0
BD-30 R 30
BD-60 R 60
Bærende og adskillende bygningsdele
BS-30 REI 30 A2-s1,d0
BS-60
Tung BS-60
REI 60 A2-s1,d0
REI 60-M A2-s1,d0
BS-120
Tung BS-120
REI 120 A2-s1,d0
REI 120-M A2-s1,d0
BD-30 REI 30
BD-60 REI 60
Ikke-bærende og adskillende bygningsdele
BS-30 EI 30 A2-s1,d0
BS-60
Tung BS-60
EI 60 A2-s1,d0
EI 60-M A2-s1,d0
BS-120
Tung BS-120
EI 120 A2-s1,d0
EI 120-M A2-s1,d0
BD-30 EI 30
BD-60 EI 60
F-30 E 30
F-60 E 60
Døre
BS-60 EI2 60-C A2-s1,d0
BD-30
BD-30-M
EI2 30-C
EI2 30
BD-60 EI2 60-C
F-30 E 30-C
F-60 E 60-C


Kilde

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Erhvervs- og Boligstyrelsen. Købenavn. April 2006.

De nye europæiske brandklasser. Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut. Januar 2008.