Alment teknisk fælleseje

Fra BYG-ERFA wiki
Skift til: navigering, søgning

"Alment teknisk fælleseje... et sæt hjælpemidler indenfor god kvalitetssikringsskik og omfatter summen af praktiske erfaringer, faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniske områder.

Med til alment teknisk fælleseje som nævnt i stk. 2 hører BYG ERFA-bladene og erfaringsformidlingen fra Byggeskadefondene om 1- og 5-års eftersyn og byggeskadesager. Se bl.a. fondenes hjemmesider.


God kvalitetssikringsskik må vurderes fra fag til fag og har således et forskelligt indhold for f.eks. en arkitekt og en murermester.


Bestemmelsen taler også om organisatorisk viden. Hermed hentydes til det forhold, at svigtende kvalitet sjældent beror på manglende teknisk viden i fagkredse, men mere på at få den eksisterende viden anvendt. Ledelse, information og organisering af arbejdet er derfor vigtige led i kvalitetssikringen.


Hvis en rådgiver eller entreprenør handler professionelt omhyggeligt i overensstemmelse med den viden om kvalitetssikring, som er alment kendt i fagkredse på ydelsestidspunktet, og i øvrigt efterlever bekendtgørelse og vejledning, er forpligtelsen til at sikre kvaliteten af den pågældende ydelse opfyldt. God kvalitetssikringsskik er således fulgt." [1]


Byggeriets parter har pligt til at være bekendt med alment teknisk fælleseje. Man kan vælge at bruge andre løsninger, end dem som alment teknisk fællesejen beskriver. Men man skal da kunne dokumentere, at man træffer et velbegrundet valg. Man har dermed en særlig bevisbyrde, såfremt der viser sig at være problemer med de løsninger, man har valgt [2].


Organisationer der publicerer byggeteknisk viden

Arbejdstilsynet

bips

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

BYG-ERFA

Byggedata

Byggeskadefonden (BSF)

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

Bygningskultur Danmark

Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Dansk Standard

DELTA (Dansk Elektronik, Lys & Akustik)

DUKO (Dansk Undertagsklassifikationsordning)

Erhvervs- og Byggestyrelsen

ETA-Danmark

Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd (FSO)

Glarmesterlauget i Danmark

Glasfakta

Gulvbranchen

Håndbog for Bygningsindustrien

Malerfagets Oplysningsråd

Miljøministeriet

mur-tag.dk

Murerfagets Oplysningsråd (MURO)

Skov - og Landskab

Statens Byggeforskningsinstitut

Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR)

TEKNIQ

Teknologisk Institut

Træinformation

Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Vinterkonsulenttjenesten)


Kilde

1. Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet. Erhvervs- og Boligstyrelsen. København. April 2003.

2. SBi's hjemmeside: Om alment teknisk fælleseje. Aalborg Universitet. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm. Lokaliseret 2012.01.09.