Gå til hovedindhold

Vinduer, bygningsglas og ruder

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer

Erfaringsblade
Når malebehandlingen på ældre træværk pludselig skaller af kort tid efter vedligeholdelse, kan det skyldes, at den gamle maling indeholder litopone. Desværre er litopone ikke umiddelbart synlig, men dens tilstedeværelse kan indebære, at det gamle træværk kun ser nymalet ud i nogle få måneder;…
Mange typehuse fra 1960’erne og 1970’erne er udført med lette træskeletelementer i hele eller dele af facaden. I forbindelse med udskiftning af vinduerne ses der jævnligt eksempler på, at de bærende sidekarme bliver skåret over og fjernet. Dette erfaringsblad gennemgår den typiske opbygning af…
Der er i de senere år konstateret adskillige glas- eller metalbeklædte facadepartier med skader efter vandindtrængen og kondens i den del, som ligger ud for etageadskillelsen. I erfaringsbladet beskrives problemet, og der opfordres til udførelse af detaljeret projektering i nært samarbejde med…
Glas anvendes aktuelt i stort omfang i bygningskonstruktioner. I dette blad orienteres om – især nyere – glasprodukter og deres muligheder for at opfylde forskellige funktionskrav.
En indbrudstyv behøver ofte blot at flække en dørkarm for at komme ind gennem hoved-, bag- eller terrassedør til en bolig. Blandt de tusindvis af indbrud i lejligheder, helårs- og sommerhuse, der finder sted hvert år i Danmark, sker langt de fleste på denne simple måde. Som beskrevet i dette…
I mange nyere boliger i flere etager er gulvoverfladen ved yderdøre og vinduespartier kolde. Årsagen er ofte, at der ikke er lufttæt under dør- eller vindueshullet i facaden, og kold luft fra isoleringen i ydervæggen trækkes ind under gulvene. I erfaringsbladet forklares årsagen til…
Der er mange eksempler på omhyggeligt istandsatte, ældre vinduer med utilstrækkeligt rustbeskyttede beslag. Det medfører, at vinduerne allerede få år efter istandsættelsen ser ud som på billedet. I dette erfaringsblad gennemgås, dels hvornår det er bedst at udskifte med nye beslag, dels forskellige…
Energiruder erstatter i stadigt større omfang almindelige termoruder i forbindelse med reparationer og bygningsfornyelse. Med bygningsreglementernes nye energibestemmelser [1] skærpes kravene til energiforbrug og dermed energieffektivitet for de enkelte bygningsdele.
Længerevarende kondens på ruder i trævinduer kan give anledning til både vækst af skimmelsvampe og nedbrydning af træværk. På termoruder forekommer kondens på den indvendige side - ofte i længere perioder om vinteren - fx hvis indeklimaet er for fugtigt. På energiruder ses kondens på den udvendige…
Ældre vinduer med et lag glas kan få bedre varme- og lydisolerende egenskaber, hvis der monteres forsatsrammer indvendigt. I dette erfaringsblad beskrives de mest almindelige forsatsløsninger, samt hvor såvel projekterende som udførende skal være opmærksomme for at opnå de ønskede forbedringer.
Løbende reparation af småskader på trævinduer medfører, at de kan holde længe med meget lidt vedligehold. I dette erfaringsblad gennemgås, hvad bygningsejer og rådgiver skal være opmærksom på ved tilstandsvurdering inden istandsættelse eller eventuel udskiftning af ældre vinduer.
Almindeligt vinduesglas har stor modstandsevne mod nedbrydning og påvirkes kun undtagelsesvis af de ydre forhold. Det sker dog, at der forekommer forskellige påvirkninger, der kan give midlertidige belægninger på overfladen eller i værste fald permanente ætsninger, som ødelægger det æstetiske…
Termisk brud opstår, når temperaturforskellen mellem glassets rand og midte overstiger en vis kritisk grænse. Billedet viser et termisk brud i en butiksrude med farvet folie klæbet på bagsiden. Ruden er fremstillet af almindeligt floatglas, hvor den kritiske temperaturforskel er 40 - 50 °C. Som det…
Glas med indbrudshæmmende egenskaber benævnes sikringsglas. I dette blad gennemgås retningslinierne for prøvning og klassificering, sikringsglastyper og principper for monteringsmetoder. I dette blad gennemgås retningslinierne for prøvning og klassificering, sikringsglastyper og principper for…
Vil man sikre trævinduer god holdbarhed og problemløst vedligehold, må topforseglingen udføres som angivet i dette BYG-ERFA blad. En effektiv, ti år gammel topforsegling er vist yderst til venstre. Hvis topforseglingen derimod er dårligt ud som på billedet til højre, medfører det forurening af de…

Videoklip

 

Energiforbedring af trævinduer. www.byggefilm.dk
Ekspanderende fugebånd mellem vindue og murværk Ekspanderende fugebånd mellem vindue og murværk.  Mur-tag.dk
Hjælpemidler til montering af vinduer. Træsektionen, Dansk Byggeri
Håndsmedede vinduesbeslag. www.byggefilm.dk
Istandsættelse af trævindue - glarmester. www.byggefilm.dk
Istandsættelse af  trævindue - snedker. www.byggefilm.dk
Linoliemaling - vejledning i brug. www.byggefilm.dk
Lodret fals, v. døre og vinduer. Mur-tag.dk
Lufttæthed. Træsektionen, Dansk Byggeri       
Mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af mørtelfuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af ekspanderende fugebånd mellem vinduer og murværk. www.mur-tag.dk
Renovering af elastisk fuge mellem vindue og murværk. www.mur-tag.dk
Stopning og fugning af vinduer. www.byggefilm.dk

 

Byggeanvisninger

Billedfrise

Arbejdstilsynet - AT

bips

Byggeskadefonden - BSF

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - DBI

Dansk Byggeri

Dansk Standard - DS

Danske Malermestre

Det kriminalpræventive Råd

Forsikring & pension

Fugebranchen - FSO

Glarmesterlauget i Danmark

Glasbrancheforeningen

  • Glastag. Retningslinier for valg og montering af glas i tagkonstruktioner, 1999

Glasindustrien

Grundejernes Investeringsfond - GI

Ministerier og styrelser

Murerfagets Oplysningsråd - MURO

Statens Byggeforskningsinstitut - SBi

Stop indbrud

Teknologisk Institut - TI

Træinformation

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Øvrige forlag

 

Organisationer mv.