Ventilation af tagkonstruktioner med stor hældning - sådan undgås fx skimmelvækst og trænedbrydende svampe

Mange fugtskader i tage, fx skimmelvækst eller vækst af trænedbrydende svampe, kunne være undgået, hvis tagkonstruktionen havde været korrekt ventileret.

Skaderne skyldes ofte fugt indefra, fx

  • at fugtig rumluft trænger gennem utætheder i dampspærren eller en utæt loft- eller skunklem,
  • at fugt i rumluft diffunderer gennem dampspærre eller pudsede lofter.

Begge forhold medfører risiko for at tagkonstruktionen opfugtes – medmindre fugten fjernes ved fx korrekt ventilation.

BYG-ERFA har netop udgivet et erfaringsbladet ”Tagkonstruktioner med stor hældning – ventilation af tagrum, hanebåndslofter og skunkrum”.

Bladet beskriver udformning af ventilation i sadel- og pulttage med mere end 10 grader taghældning – udført med gitter-, bjælke eller hanebåndsspær.
Desuden redegøres for ventilationsforholdene, når der:

  • anvendes henholdsvis et diffusionstæt eller diffusionsåbent undertag,
  • ikke anvendes undertag.

Ved renovering og efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner skal tætheden mod opvarmede rum undersøges, før der tages stilling til ventilation, isoleringstykkelse og valg af undertag.


I foråret udgav BYG-ERFA ”Tagkonstruktioner med lille hældning – ventilation og fugtforhold”, så nu er der – uanset taghældning - hjælp at hente, ved tvivl om valg af ventilationsløsning, for at undgå fugtskader i tagkonstruktioner.

Begge erfaringsblade kan bestilles som løsblade, men kan med fordel bestilles som del af et tema.

Erfaringsbladene indgår i temaerne:

På byg-erfa.dk vises indholdet i temamapperne samt resuméer af alle BYG-ERFA bladene – og der suppleres med links til andre relevante byggetekniske publikationer med tilknytning til emnet. Desuden orienteres om BYG-ERFAs abonnementsordninger, som blandt andet giver direkte onlineadgang til hele indholdet af alle BYG-ERFAs udgivelser.

Nye abonnenter kan med fordel købe abonnement nu og få 10% i nytårsrabat ved bestilling inden 31.12.2013

I foråret 2014 afholder BYG-ERFA desuden en temadag om ”Tætte tage”. Tilmeld dig evt. BYG-ERFAs nyhedsbrev på byg-erfa.dk, så kan du holde dig ajour med nye udgivelser og temadage.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for ovenstående illustrationer i høj opløsning.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Eksempel på udformning af ventilationsspalten ved tagfod i tagrum med diffusionstæt undertag

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Snit i paralleltag med diffusionsåbent undertag. Der er ventilation imellem undertag og tagdækning.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Varmt skunkrum i tagkonstruktion med ventileret undertag. Skunkrummet ligger inden for bygningens tæthedsplan (dampspærren), og er derfor en del af den udnyttelige del af bygningen.

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.