Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør

Opfugtning af ydervæg

Problem: Ved tage med lille hældning (10-30°) kan der under kraftigt snefald lægge sig et betydeligt lag sne på tagfladen. Nyfalden, løs sne har en udmærket varmeisoleringsevne, og temperaturen på tagfladens overside kan derfor - selv i kraftigt frostvejr - nemt nå op over 0°C, hvorved snelaget begynder at smelte nedefra. Denne situation opstår særlig hurtigt ved tage med lille konstruktionshøjde (fx bjælkespær), der er utilstrækkeligt varmeisolerede, og hvor hulrummet over isoleringslaget er mangelfuldt ventileret med udeluft. I perioder med frostvejr vil smeltevandet fra taget fryse til is i tagrender og nedløbsrør, som hurtigt kan blive lukket. Smeltevandet bliver imidlertid ved med at løbe til og vil, afhængigt af forholdene, enten løbe ud over tagrendens forkant og danne istapper her, eller ud over bagkanten og danne istapper der.  I sidstnævnte tilfælde kan den øverste del af murværk bag render blive vandmættet og frostsprængt. Ophobningen af sne og is oven på render og istapdannelsen under render kan blive så kraftig, at render og nedløbsrør deformeres af vægten af sne og is.

Annulleret
29. november 1999
ID
(37) 90 12 15

Forfattere

Klaus Blach
Arkitekt M.A.A.
Statens Byggeforskningsinstitut

Hans Zachariassen
Arkitekt M.A.A.
Statens Byggeforskningsinstitut

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.