Varmeisolering, tæthed og kuldebroer

- vær opmærksom på faldgruber og sørg for omhyggelig udførelse

Der bliver stadig mere fokus på varmeisolering, tæthed og eventuelle kuldebroer i vores bygningers klimaskærm.

Der er mange steder, hvor det kan gå galt, når efterisoleringsiveren er over os.
For at sikre en effektiv varmeisolering, der øger bygningens kvalitet uden at fremskynde nedbrydning – fx fugtskader og problemer med skimmelvækst, råd og svampeskader - kræves opmærksomhed og omhyggelig forberedelse.

BYG-ERFA har udgivet adskillige erfaringsblade om emnet, erfaringsbladene er nu samlet i en temamappe ”Varmeisolering, tæthed og kuldebroer”, som kan fås enten digitalt eller i papirversion.

 • Utætheder i klimaskærmen - måling, lokalisering og vurdering
 • Varme tage - efterisolering og fugtforhold
 • Indvendig efterisolering af ældre ydermure
 • Energi- og indeklimaforbedring - ældre etageboliger
 • Fuger omkring vinduer i teglydervægge - udskiftning
 • Klimaskærmens tæthed – krav, måling, lufttætning
 • Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer
 • Alternative isoleringsmaterialer - granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
 • Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer
 • Fugtopstigning i ydermure - efter renovering af terrændæk i ældre bygninger
 • Ældre terrassedæk af beton - efterisolering og fugtproblemer
 • Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader
 • Termografisk undersøgelse af kuldebroer m.m.
 • Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld
 • Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner
 • Fugt- og frostskader efter hulmursisolering
 • Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af hulmur

Indholdet i erfaringsbladene kan ses på hjemmesiden under Varmeisolering, tæthed og kuldebroer hvor der også informeres om andre byggeanvisninger.

Illustrationer: 

Billedtekst:  Termografisk undersøgelse ved fodpanelet, dvs. samlingen mellem gulv og væg samt lufthastighedsmålingen viser luftstrømning på 2,89 meter pr. sekund. Termografiet angiver lave temperaturer i de blå/mørke „tungeformede“ områder (ned til 10,3 °C). De lave temperaturer skyldes, at kold udeluft strømmer ind gennem utætheder i væggen og videre ind i rummet gennem samlingen mellem fodpanel og gulv.

Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Mange ældre etageejendomme er dårligt isolerede, utætte og har stort varmetab

Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Blower Door udstyr, hvor ventilatoren er monteret i en yderdør, så der kan indblæses eller udsuges luft med henblik på måling af luftskiftet og lokalisering af klimaskærmens utætheder

Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Tæthedsmåling af vindue: Foran vinduet opklæbes en membran med en åbning på cirka 2 cm i diameter og med ventilatoren fra et tæthedsprøvningsudstyr etableres trykforskel over membranen, hvorefter den samlede luftstrøm gennem vinduets utætheder måles.

Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst: To-trinsfuger - hvor vind- og vandtætning sker i hver sit plan - adskilt af et ventileret luftmellemrum bag fugeunderlag. Ved fugemasser af elastisk karakter anvendes rundt fugeunderlag (A). Ved fugemasser af plastisk karakter anvendes fugeunderlag med rektangulært tværsnit (B).

Hent illustration i høj opløsning - ©  www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Tæthedsplanet i en let bygning udgøres oftest af en dampspærre. Tætheden skal sikres overalt, fx ved gennembrydninger, samlinger væg/loft og tilslutninger ved vinduer.

Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Billedtekst:  Terrændæk med betonfundamenter i fuld højde under skillevægge frarådes, da varmetabet bliver højt.

Hent illustration i høj opløsning - © www.byg-erfa.dk

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper og seminarer