VANDTÆTTE VÅDRUM - mød vådrumsspecialisterne

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse - af såvel nybyggeri som bygningsfornyelse - har afgørende indflydelse på såvel konstruktionernes levetid som fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug.

Mandag den 18. august 2014 har BYG-ERFA samlet en række vådrumsspecialister, som hver især øser ud af deres erfaringer fra forskellige indfaldsvinkler til byggeriets hverdag – og oplægsholderne drøfter gerne både processer og bygningsdetaljer med seminardeltagerne.

Alt sammen for at bidrage til Bedre Byggeskik – længere levetid, øget holdbarhed, bedre indeklima og mindre bøvl for såvel projekterende som udførende

Blandt temaseminarets nøgleord kan nævnes:

  • Disponering, planlægning og kvalitetssikring af vådrum i nybyggeri og renovering
  • Proces, bygbarhed og robuste konstruktioner
  • Gulvløsninger, afløb, membraner og vandtæthed
  • Vådrummets installationer
  • Lette og tunge vådrum i ældre bygninger
  • BvB’s Vådrumseksperimentarium


Derfor anbefales, at investere en eftermiddag i at få opdateret med aktuelle byggetekniske erfaringer, så dit byggeri ikke udvikler sig til uoverskuelige fugt- og skimmelproblemer.

Yderligere oplysninger om program, oplægsholdere, pris og tilmelding på byg-erfa.dk/temadag_vaadrum

 

 

Om BYG-ERFA:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.