Gå til hovedindhold

Vækstjord på byggegrunde – Indretning af beskyttelseszoner

Forringede betingelser for træer og buske

Sædvanlig praksis for beskyttelse af vækstjord på byggegrunde er utilstrækkelig til at sikre, at den efterfølgende beplantning vil kunne trives. Efter beplantning er jorden nemlig ofte fortsat kraftigt komprimeret, fordi der ikke er taget hensyn til dette forhold under byggeprocessen. Som billedet viser, forringer vækstjordens komprimering især betingelserne for træer og buske. Konsekvensen er forarmede beplantningsarealer, som mangler frodighed og aldrig vil komme til at fremstå som planlagt. I dette BYG-ERFA blad foreslås en ny praksis, der blandt andet omfatter zoneinddeling af byggearealet.

ID
(10) 99 02 15

Vækstjord komprimeres permanent

I en typisk byggeproces medfører byggepladstrafik og materialeoplag på fremtidige beplantningsarealer en komprimering af vækstjorden, der på dansk ofte kaldes »traktose«. Byggepladstrafikken forårsager især en komprimering af de øverste jordlag, men stor belastning eller ugunstige forhold kan resultere i, at komprimeringen forplanter sig til en dybde på op til 80 cm. Afrømning og pålægning af muld udføres med de maskiner og dermed metoder, som entreprenøren har til rådighed, uanset hvad der er foreskrevet. F.eks. køres der tit oppe i mulddepotet. Og optimalt jordarbejde og jordløsning tilsidesættes til fordel for rettidig aflevering af byggeriet. Disse forhold gælder uafhængig af entrepriseform og af, i hvor høj grad anlægsgartnere er involveret i byggesagen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.