Vådrum – sådan skal det gøres!

Om afløb, fliser, fuger, fugt, gennemføringer, gulvvarme, halogenspots, installationer, korrosion, malebehandling, pvc-beklædninger, rørskader, skakte, skimmelvækst.

Der er mange faktorer der skal tages højde for ved etablering, eller renovering, af vådrum.

For at reducere risiko for utætheder og andre gener, som fx kan medføre vandskader, unødige ærgrelser og ofte store udgifter, har BYG-ERFA samlet nogle håndfulde erfaringsblade, som alle handler om, hvor der forudsættes opmærksomhed i vådrum.

Erfaringsbladene er samlet i et tema, som nu kan fås enten digitalt eller i papirversion.

Vådrumstemaet indeholder nedenstående erfaringsblade:

 • Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger
 • Vådrum – gulvafløb og afløbsledninger
 • Varmforzinkede stålrør til brugsvand – kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder
 • Gulvvarme og gulvtyper – isoleringsforhold, skader og gener
 • Skimmel i bygninger – vækstbetingelser og forebyggelse
 • Brugsvandsinstallationer – rørmaterialer
 • Misfarvning af fuger i vådrum – årsager, forebyggelse og udbedring
 • Korrosion i brugsvandsanlæg – gevindsamlinger af varmforzinket stål
 • Installationsskakte i etageboliger – ved bygningsfornyelse og nybyggeri
 • Malebehandling af vægge i vådrums „fugtige zone“
 • Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner
 • Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge
 • Keramiske fliser og klinker – lægning af gulve i cementmørtel
 • Fliser på nye beton- og letbetonvægge
 • Svejsefuger i vådrums pvc-beklædninger og belægninger

Læs mere på: byg-erfa.dk/vaadrum

Til orientering afholder BYG-ERFA den 8. november 2011 kl. 13-17 et seminar om ”Vandtætte Vådrum”.

Her kan deltagerne dels opleve GI/BvB’s nye mobile, byggetekniske eksperimentarium "Gode vådrum", dels høre om de seneste byggetekniske erfaringer. 

Læs mere på: byg-erfa.dk/seminar-vandtaette-vaadrum

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper og seminarer.

Bestil dit BYG-ERFA abonnement nu - og få det til 2011- pris!