Undgå tagkollaps

I de senere år er det flere gange sket, at taget på store bygninger som fx butikker og staldbygninger er kollapset. Der kan være stor risiko for personskade, og desuden har omkostningerne til udbedring været meget betydelige. For at undgå tagkollaps er det vigtigt, at alle parter, der er involveret i byggeprocessen, er opmærksomme på at sikre rigtig tværafstivning af hele tagkonstruktionen.

Det er den projekterende - dvs. den overordnede ansvarlige for bygningens styrke og stabilitet - der er ansvarlig for, at projektmaterialet omfatter en konkret fremgangsmåde til tværafstivning af spærene - herunder også hvordan vindlasten på gavlen bliver overført til tagkonstruktionen.

Det nye erfaringsblad ”Store træspær – tværafstivning af tagkonstruktioner” redegør for principperne for og projekteringen af det afstivende system.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

store træspær - fotografi udlånt af SBi, Aalborg Universitet København

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82303022 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.