Undgå revner i nystøbt beton

Beton svinder ved udtørring, og hvis det sker inden, at betonen har opnået tilstrækkelig styrke revner den. Derfor er det vigtigt at beskytte mod hurtig udtørring og sikre betonen gode hærdningsbetingelser.
Det kan gøres med en eller flere foranstaltninger:

  • at overdække med vandtæt dug
  • at overfladeforsegle
  • at tilføre forstøvet vand
  • at vente med afforskallingen

Det nye erfaringsblad ”Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton” forklarer, hvordan foranstaltningerne mod udtørringsbeskyttelse fungerer, og hvilke typer revner forkert udtørring kan forårsage.

Se flere erfaringsblade om emnet i BYG-ERFAs temaer om:

Revner i beton

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.