Undgå kondens på ruderne

Den første nattefrost er kommet. Frosten resulterer ofte i indvendig kondens på ruderne. Hvis kondensvandet gennem længere tid løber ned i vinduesrammen og -karmen, kan det medføre skimmelsvampe og rådskader på trævinduer.

Indvendig kondens på ruder er bestemt af:

  • fugtmængderne, som beboernes aktivitet medfører
  • rummets temperatur
  • ventilationsforhold

Erfaringsbladet ”Kondens på glasflader - termoruder og energiruder” forklarer, hvordan kondens opstår på både termo- og energiruder, og hvad man som beboer kan gøre for at forhindre, at kondensen opstår.

Se flere erfaringsblade om emnet i BYG-ERFAs temaer om:

kondens på termorude
Kondens på termorude
© www.byg-erfa.dk
Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller, telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.