Undgå brandspredning i undertaget

Hvis et undertag ikke er sikret mod brandspredning, er der stor risiko for, at branden giver voldsomme skader på hele bygningen. Hvis det skal undgås, må man sørge for, at branden ikke kan spredes forbi brandadskillende vægge, f.eks. brandvægge, brandsektionsvægge og lejlighedsskel. 

BYG-ERFA udgiver nu erfaringsbladet ”Undertage i etageejendomme - sikring mod brandspredning”, der gennemgår, hvordan både undertage af banevarer og faste undertage kan sikres mod brandspredning.

Der er også viden at hente om brand i temaerne:

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamapper.

tagbrand
Spredningen af en tagbrand i Valby i 2012. Foto: Martin Lehmann/Polfoto ©