Undgå bakterievækst i anlæg til varmt brugsvand

Hvis temperaturen i et større anlæg til varmt brugsvand er for lav, er der risiko for, at der opstår bakterievækst i vandet. Der kan eksempelvis opstå Legionella, der kan forårsage alvorlig sygdom og dødsfald. Derfor er det vigtigt, at det varme brugsvand i større anlæg er mindst 50° C.

I det nye erfaringsblad ”Varmt brugsvand i større anlæg - bakterievækst, vandkvalitet og temperatur” bliver funktionskravene til anlæg for varmt brugsvand gennemgået, de hyppige fejl beskrevet og det bliver anvist, hvordan anlæggene kontrolleres og vedligeholdes.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs tema om Brugsvand.

varmt brugsvand

© www.byg-erfa.dk
Kontakt BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk, eller telefon 82 30 30 22 ved behov for illustrationerne i høj opløsning.

 

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade samt priser på abonnement og temamappe