Udmattelsesbrud på kobberrør

Erfaringsblad
(53) 80 09 14 (annulleret 11.02.1991)

Problem

I kobberrørsinstallationer for varmeanlæg og varmt brugsvand er manglende mulighed for ekspansion jævnligt årsag til udmattelsesbrud på rør og fittings og til utætte loddesamlinger.

Udmattelsesbrud kan skyldes:

■ Udførelse af rørsystemet på en sådan måde, at bevægelser ikke kan ske frit eller kan optages i specielle ekspansionsfittings.

■ Forkert anbringelse af fixpunkter og styr i forhold til placering af ekspansionsfittings, således at frie bevægelser i rørsystemet hindres.

■ Manglende mulighed for ekspansion i indmurede og indstøbte rør.

Erfaringsbladets sider

Udmattelsesbrud på kobberrør - side 1 Udmattelsesbrud på kobberrør - side 2