Gå til hovedindhold

Trykekspansionsbeholdere

Trykekspansionsbeholdere

Trykekspansionsbeholdere monteres såvel i nye som i ældre varmeanlæg, hvor åbne ekspansionssystemer udskiftes ved renovering i forbindelse med f.eks. installation af nye kedler. I en del tilfælde opstår der driftsproblemer, eksempelvis på grund af vandmangel, luft i anlægget eller uventet kort levetid af membranen i trykekspansionsbeholderen. I ældre anlæg kan der opstå lækager forårsaget af det forhøjede driftstryk. Disse problemer giver anledning til hyppige servicebesøg, forøgede driftsomkostninger og til frustrationer hos brugerne.

ID
(56) 96 10 28
Udgave
2

Funktion i varmeanlæg

En ekspansionsbeholder har følgende tre funktioner.

  • Ekspansionsbeholderen skal kunne optage den volumenændring, som anlægsvandet får ved opvarmning, uden at der tabes vand gennem sikkerhedsventiler (lukkede anlæg) eller gennem overløbsrør (åbne anlæg).
  • Ekspansionsbeholderen skal kunne rumme et ekstra indhold (vandreserve), der kan tilføres anlægget efter behov.
  • Ekspansionsbeholderen skal endvidere sikre, at anlægsvandet ikke kommer i kontakt med luft.

Det sidstnævnte punkt fortjener særlig opmærksomhed, og er en af grundene til, at åbne ekspansionsbeholdere anvendes i mindre og mindre omfang, idet lukkede beholdere bedre opfylder dette krav. Dog kan der også med trykekspansionsbeholdere opstå luftproblemer, hvis ikke alle afgørende forhold er taget i betragtning.

Vand har den egenskab, at det absorberer luftarter. Ved kontakt med luft, der indeholder ca. 21 % ilt, optages ilten i anlægsvandet og fordeles ved cirkulation i hele varmesystemet. Ilt i centralvarmevand er hovedårsagen til de korrosionsprocesser, der opstår fra vandsiden. Luft i varmeanlæg er således ikke kun årsag til cirkulationsforstyrrelser eller kolde radiatorer, men medfører også en stor korrosionsrisiko. Hindring af luftindtrængning er derfor et vigtigt, teknisk krav.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.