Trykekspansionsbeholdere

Erfaringsblad
(56) 96 10 28
Udgave
2

Indhold

  • Funktion i varmeanlæg
  • Krav, opbygning og virkemåde
  • Placering og installation i anlæg
  • Drift og vedligehold
  • Beregning af beholderstørrelse og anlægstryk

Trykekspansionsbeholdere monteres såvel i nye som i ældre varmeanlæg, hvor åbne ekspansionssystemer udskiftes ved renovering i forbindelse med f.eks. installation af nye kedler.

I en del tilfælde opstår der driftsproblemer, eksempelvis på grund af vandmangel, luft i anlægget eller uventet kort levetid af membranen i trykekspansionsbeholderen.

I ældre anlæg kan der opstå lækager forårsaget af det forhøjede driftstryk.

Disse problemer giver anledning til hyppige servicebesøg, forøgede driftsomkostninger og til frustrationer hos brugerne.

Funktion i varmeanlæg

Figur 1a. Trykekspansionsbeholderen er endnu ikke tilsluttet og er derfor under membranen helt udfyldt med kvælstof (angivet med priksignatur). Kvælstoffet er under et fortryk på f.eks. 1,0 bar.

Figur 1b. Beholderen er nu tilsluttet. Anlæggets statiske højde er 8 m og påfyldt vand med et tryk på 1 bar. Da anlægstrykket ikke overstiger fortrykket, er der stadig intet vand i beholderen.

Figur 1c. Anlægget er derefter yderligere påfyldt vand til et tryk på f. eks. 1,4 bar. Vandet foroven i beholderen udgør "lageret". Anlægget er endnu ikke opvarmet.

Figur 1d. Anlægget er nu opvarmet til sluttemperatur, og anlægsvandets volumenforøgelse er trængt ind i beholderen. Trykekspansionsbeholderen indeholder lageret og volumenforøgelsen. Trykket på begge sider af membranen er 2,5 bar.

En ekspansionsbeholder har følgende tre funktioner.

  • Ekspansionsbeholderen skal kunne optage den volumenændring, som anlægsvandet får ved opvarmning, uden at der tabes vand gennem sikkerhedsventiler (lukkede anlæg) eller gennem overløbsrør (åbne anlæg).
  • Ekspansionsbeholderen skal kunne rumme et ekstra indhold (vandreserve), der kan tilføres anlægget efter behov.
  • Ekspansionsbeholderen skal endvidere sikre, at anlægsvandet ikke kommer i kontakt med luft.

Det sidstnævnte punkt fortjener særlig opmærksomhed, og er en af grundene til, at åbne ekspansionsbeholdere anvendes i mindre og mindre omfang, idet lukkede beholdere bedre opfylder dette krav. Dog kan der også med trykekspansionsbeholdere opstå luftproblemer, hvis ikke alle afgørende forhold er taget i betragtning.

Vand har den egenskab, at det absorberer luftarter. Ved kontakt med luft, der indeholder ca. 21 % ilt, optages ilten i anlægsvandet og fordeles ved cirkulation i hele varmesystemet.

Ilt i centralvarmevand er hovedårsagen til de korrosionsprocesser, der opstår fra vandsiden. Luft i varmeanlæg er således ikke kun årsag til cirkulationsforstyrrelser eller kolde radiatorer, men medfører også en stor korrosionsrisiko.

Hindring af luftindtrængning er derfor et vigtigt, teknisk krav.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Trykekspansionsbeholdere - side 1 Trykekspansionsbeholdere - side 2 Trykekspansionsbeholdere - side 3