Temadag: Dampspærremontering – udførelse i praksis - Tirsdag den 11. december 2012 kl. 10-16 på Roskilde Tekniske Skole

Bygningsreglementet (BR10) stiller store krav til tæthedsplanet i byggeri og det kræver en omhyggelig projektering og udførelse af dampspærren.

Derfor afholder BYG-ERFA i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og Isolink en temadag, hvor vi monterer og tester dampspærren i praksis.

Roskilde Tekniske Skole (RTS) har i den forbindelse bygget flere ”kursushuse”, hvor der vil blive afprøvet forskellige dampspærresystemer, fx fugtadaptive dampspærrer og PE-folier samlet med henholdsvis fleksibel og ufleksibel tape.   
Her viser Lars Due (Isolink) og Johnny Lundgren (RTS), hvordan dampspærren udføres i praksis de steder, hvor der oftest konstateres fejl og utætheder.

Efterfølgende testes dampspærrens tæthed med specialudstyr, fx Blower Door udstyr og teaterrøg, for at illustrere, hvor man skal være ekstra opmærksom.

Som led i de praktiske øvelser får seminardeltagerne i løbet af dagen mulighed for selv at afprøve deres færdigheder.

Program

 • Velkomst og introduktion v./ Lars Due (Isolink) og Johnny Lundgren (Roskilde Tekniske Skole /RTS)
 • Igangsætning af træktest for membraner: (Prøve 1) Fugtadaptiv dampspærre og (Prøve 2) PE-folie.
 • Opsætning af dampspærre/fugtadaptiv dampspærre i ”RTS-kursushuse”.
 • Praktisk demonstration af egenskaber og afprøvning af forskellige dampspærrematerialer.
 • Montering og afprøvning af dampspærresystemer - fugtadaptiv dampspærre og PE-folie – opsat på ”RTS-kursushuse” (af de samme personer) efter producentens anvisninger.

FROKOST

 • Inspektion af ”RTS-kursushuse”, hvor der en uge tidligere er opsat membraner samlet med henholdsvis fleksibel tape og u-fleksibel tape.
 • ”Ældningstest” af dampspærretape ved tæthedsundersøgelse af ”RTS-kursushusene” med Blower Door udstyr en uge efter opsætning.
 • Indvendig efterisolering af udvalgte bygningsdetaljer udført som angivet i SBi anvisning – og efterfølgende røgtest af udførelsen.
 • Præsentation og inspektion af specialudstyr samt demonstration af undersøgelsesmetoder.
 • Præsentation af erfaringer med brug af OSB-plader og afprøvning/demonstration af tæthed.
 • Opsamling og drøftelse af dagens praktiske erfaringer ved anvendelse af forskellige dampspærrematerialer - og efterfølgende kvalitetsundersøgelser af udførelsen.

PRIS kr. 1.800 for BYG-ERFAs abonnenter, 2.250 for alle andre. Alle priser er ekskl. moms.

Prisen er inkl. frokost og udlevering af BYG-ERFAs temamappe "Dampspærrer i bygninger”.

Max. 30 deltagere – efter ”Først til mølle”

STED: Roskilde Tekniske Skole, Søndre Mellemvej 4, 4000 Roskilde

TILMELDING: Senest 7. december 2012 på byg-erfa.dk/arrangementer.

ARRANGØRER: BYG-ERFA i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole (RTS) og Isolink

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en af følgende illustrationer i høj opløsning.

 

Illustrationer:

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Dampspærre i kursushuset

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Blower Door udstyr til tæthedsundersøgelser

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Tæthedsprøvning af vægbeklædning

© www.byg-erfa.dk

Biledtekst: Model til undervisning i udførelse af dampspærre ved renovering