Tema om Byggefugt og udtørring

Aktuel oversigt over erfaringsblade om byggefugt og udtørring

Fonden BYG-ERFA har for nylig afholdt to seminarer om ”Byggefugt og udtørring”. I forbindelse med seminaret fik deltagerne udleveret en temamappe. Denne temamappe kan nu erhverves af alle der interesserer sig for emnet.
Temamappen indeholder 16 erfaringsblade om emnet:

 • Begrænsning af byggefugt – forebyggelse af skimmelvækst
 • Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage
 • Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum
 • Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne
 • Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri
 • Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse
 • Traditionelt, fast undertag med vingetagsten
 • Fugtundersøgelse af bygninger
 • Fugtindhold i beton og murværk - måling og fejlkilder
 • Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer
 • Vand- og fugtskader på trægulve
 • Fugtindhold i træ - måling og vurdering
 • Let byggeri - husk afdækning i byggeperioden
 • Udtørring af bygninger efter vandskader - metoder og materialehensyn
 • Kondensvand fra tagkonstruktioner - under og lige efter byggeprocessen
 • Opbuling af trægulve som følge af (bygge)fugt i rumluften
 • Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger


Erfaringsbladene kan købes samlet som en temamappe eller enkeltvis i form af løsblade.

 

Læs mere på byg-erfa.dk/byggefugt hvor temaoversigten også kan downloades gratis i PDF-format.

 

 

Billedtekst: Udsnit af temaoversigt om Byggefugt og udtørring

 

 

Til pressen
Hent forsideillustration i høj opløsning

 

Copyright

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse (© Fonden BYG-ERFA) i umiddelbar nærhed af den anvendte illustration.
Ved brug af illustrationsmateriale i digitale medier skal der desuden linkes til: byg-erfa.dk
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på nedenstående telefonnummer eller mail.
 
Yderligere oplysninger
Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.
BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.
På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og løssalg.