Tema-eftermiddag om tætte tage - og undertage

Undertage anvendes for at beskytte konstruktionerne under en tagdækning mod dels indtrængende regn og sne, dels kondensdryp.

Der konstateres jævnligt eksempler på, at dette ikke helt lykkes med deraf følgende fugtproblemer, skimmelvækst og vandskader – og når generne opdages er udbedringen ofte meget bekostelig.

Meget kunne være klaret med øget opmærksomhed – og ofte kun begrænsede ekstra ressourcer – i forbindelse med hensigtsmæssig projektering, materialevalg og udførelse.

Hvis du vil undgå fremtidige tvister, ærgrelser, unødige efterreparationer og i øvrigt er interesseret i at bidrage til bedre byggeri med tilfredse kunder, anbefales at investere en eftermiddag sammen med kyndige kolleger - vekslende mellem faglige oplæg og debat, hvor også dine erfaringer bringes i spil.


Den 14. maj 2014 afholder BYG-ERFA temaseminar om ”Tætte Tage”.

Udgangspunktet er aktuelle erfaringer fra byggeriets praksis med fokus på tagmembraner ud fra følgende overskrifter:

 • Her går det ofte galt i praksis!
 • BR, tagrenovering og sikker oplægning af undertage
 • Tagkonstruktioner, lufttæthed og bygningsudformning
 • Tage med/uden skunk og stor/lille hældning – ventilation, fugt og skimmelvækst
 • Brandsikre tagkonstruktioner og undertage
 • ”Godetage.dk” – et hjælpeværktøj ved bygningsrenovering
 • DUKO - som en del af byggeprocessen
 • Taggennembrydninger, inddækninger, integrerede elementer – og 20 andre udførelsesdetaljer fra membran-erfa.dk

Eftermiddagens aktuelle oplægsholdere:

 • Lars Due, ISOLINK
 • Morten Hjorslev Hansen, DUKO
 • Dorte Johansen, Byggeskadefonden
 • Johan Elsass Nørby, BvB
 • Christian Schjønning, MEMBRAN-ERFA
 • Niels Strange, Dansk Byggeri
 • Jens Østergaard, BYG-ERFA

Se yderligere oplysninger på byg-erfa.dk under "Arrangementer"

TID & STED:
Onsdag den 14. maj 2014, kl. 12.30-17 i København

DELTAGERPRIS:
kr. 2.000 - inkl. moms, fortæring samt udlevering af fx "GUIDE til kvalitet i byggeriet" (Byggeskadefonden) og "Dansk Byggeskik" (Grundejernes Investeringsfond) og BYG-ERFAs temamappe ”Undertage”
Deltagerrabat for BYG-ERFAs abonnenter samt medlemmer af Træsektionen og Murersektionen i Dansk Byggeri.

TILMELDING:
Inden 12. maj 2014 – efter ”først til mølle” på [byg-erfa.dk/temadag-taette-tage] eller på telefon 82 30 30 22
 

Yderligere oplysninger:

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.

Illustrationer:

 

Ventilationsspalte ved tagfod

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Eksempel på udformning af ventilationsspalten ved tagfod i tagrum med diffusionstæt undertag

 

Beskadiget undertag af banevarer

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Undertag af banevarer