Tætte tage og undertage

Der har i den seneste tid været en del opmærksomhed på undertage i bygninger.

Undertage anvendes for at beskytte konstruktioner under tagdækninger mod, dels indtrængende regn og sne, dels kondensdryp.

For at undgå fugtproblemer, skimmelvækst og vandskader er det hensigtsmæssigt ved projektering af såvel nybyggeri som tagrenovering, at vælge et bygbart undertag med brugsmæssige egenskaber afpasset efter:

 • tagdækningen,
 • taghældningen,
 • tagets kompleksitet,
 • lokale klimapåvirkninger,
 • mulighed for inspektion/reparation.

BYG-ERFA har udgivet adskillige erfaringsblade om korrekt udførelse af undertage og er desuden sekretariat for undertagsklassifikationsordningen DUKO.

De nyeste erfaringsblade om emnet er samlet i en temamappe ”Undertage og tagkonstruktioner”, der indeholder følgende erfaringsblade:

 • Fugtkriterier og risikovurdering - ved nybyggeri og renovering
 • Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer
 • Tagunderlag af krydsfiner – misfarvning efter skimmelvækst
 • Dryp fra tagkonstruktioner – under og lige efter byggeprocessen
 • Undertage af banevarer - blafring, støjgener og utætheder
 • Bygninger med udsat beliggenhed – klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne
 • Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger
 • Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage
 • Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum
 • Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne
 • Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly
 • Alternative isoleringsmaterialer - granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske
 • Traditionelt, fast undertag med vingetagsten
 • Metalinddækninger mellem tag og murværk
 • Fugt på undersiden af tegl- og betontagsten i tagrum uden undertag
 • Undertage - Udførelse og detaljer
 • Undertage – Opbygning, materialer og projektering

Du kan få et indtryk af erfaringsbladenes indhold på BYG-ERFAs temaside om ”Undertage og tagkonstruktioner”  - og her kan erfaringsbladene også bestilles - i en papirudgave eller digitalt til computer, iPad, tablets og smartphones.


Temaet indeholder desuden oplysninger og links til andre relevante byggepublikationer - se fx "Tagpakken" – og der henvises til organisationer, som beskæftiger sig med undertage, fx [duko.dk].


Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel tegne et ”Miniabonnement” for 3 måneder eller en ”Startpakke” med fri adgang til indholdet i alle erfaringsblade i et år.

DUKO sigter på at fremme korrekt brug af undertagsmaterialer.

Det sker fx ved at de tilknyttede materialeleverandører og -producenter udarbejder detaljerede vejledninger, som viser bygbare løsninger og korrekt brug af forskellige typer undertagsmaterialer.
På [duko.dk] har alle mulighed for at finde det bedst egnede undertag til netop deres tagkonstruktion.

BYG-ERFA bidrager til øget teknisk kvalitet i byggeriet ved indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer, så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.

 

Illustrationer:

Billedtekst: Undertag af banevarer

© www.byg-erfa.dk

 

Billedtekst: Kraftig skimmelvækst på underlaget for skotrenden i en tagkonstruktion med utilstrækkeligt ventileret tagrum.

© www.byg-erfa.dk

 

Billedtekst: Undertag med utilstrækkelig rivstyrke, som derfor er revnet som følge af blafring

© www.byg-erfa.dk

 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Hvis I har behov for en højopløst illustration, er I velkomne til at kontakte BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller på telefon 8230 30 22.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper og seminarer.