STILLINGSOPSLAG: BYGGETEKNISK MEDARBEJDER TIL BYG-ERFA

BYGGETEKNISK MEDARBEJDER TIL BYG-ERFA
Kan du formidle byggeteknisk viden i både tegninger og tekst?

FONDEN BYG-ERFA søger en medarbejder med stor byggeteknisk viden. Du bliver en af 5 medarbejdere i vores sekretariat, der som den væsentligste opgave udarbejder uvildige erfaringsblade om byggetekniske problemer i dansk byggeri.

Vi tilbyder en sjælden stilling, hvor du i høj grad er med til at øge kvaliteten af byggeriet i Danmark. Det er en stilling med mulighed for fordybelse og grundighed, og resultaterne af arbejdet bliver respekteret og anvendt på alle niveauer af alle faggrupper, der arbejder med byggeri i både praksis og i forskning. Med jobbet følger et stort netværk og kontakt til mange samarbejdspartnere med samme interesse i byggeriets kvalitet.

Arbejdsopgaver
Dine væsentligste arbejdsopgaver bliver at:
• udarbejde 2 og 3D-illustrationer af byggetekniske problemer og løsninger til BYG-ERFAs erfaringsblade – både de trykte og de digitale.
• redigere og være medforfatter på BYG-ERFAs erfaringsblade i samarbejde med BYG-ERFAs eksterne teknikergruppe og forfattere.
• tilrettelægge og gennemføre udadvendte aktiviteter på eksempelvis uddannelsesinstitutioner og til temadage.

Derudover kommer du til at arbejde med sekretariatsbetjening – dvs. klargøring af mødemateriale, Power Points etc.

Faglige kompetencer
Du er uddannet bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt og har minimum et års erfaring. Helt optimalt har du også en håndværksmæssig baggrund. Derudover skal du have følgende faglige kvalifikationer:
• erfaring med SketchUp eller et andet 3D-program, MS Office og gerne Adobe Illustrator.
• erfaring med at skrive og redigere faglige tekster på flydende dansk.
• kendskab til Bygningsreglementet og alment teknisk fælleseje.

Personlige kvalifikationer
Det er væsentligt, at du kan lide at arbejde i et åbent tværfagligt arbejdsmiljø, hvor der skal være konsensus om løsningerne. Derudover er det vigtigt, at du:
• er detaljeorienteret og systematisk
• er tålmodig
• arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst
• er udadvendt og har gode samarbejdsevner
• har kvalitetssans

Er du interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Susanne Pouline Svendsen, direktør i BYG-ERFA, på telefon 26 78 34 78 eller via mail sps@byg-erfa.dk. Vil du søge stillingen så send en ansøgning og dit CV samlet i et dokument til job@byg-erfa.dk eller til: BYG-ERFA, Ny Kongensgade 13, 1472 København K

Vi skal bede om ansøgningen senest fredag den 28. februar 2018 kl. 12

Fonden BYG-ERFA
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer. Materialet er alment teknisk fælleseje og dermed relevant for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan de kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. På byg-erfa.dk findes en oversigt over de ca. 300 BYG-ERFA blade.