Sortsværtning, støvfigurer og ”heksesod” i nyistandsatte bygninger

Kort tid efter istandsættelse ses undertiden sortsværtning på de nymalede vægge.

Det er hverken en ønskværdig situation for den udførende, beboerne eller bygningsejerne.

Langsom sortsværtning - også kaldet termisk sortsværtning eller støvfigurer - skyldes partikelafsætning på overflader med store temperaturforskelle, fx på kuldebroer, over varmekilder eller lamper.

Hurtigt opstået sortsværtning - „heksesod“ - skyldes derimod ofte, at svævestøv ved en kemisk proces afsættes på overflader, som ikke altid udgør kuldebroer.

Heksesod forekommer i både nybyggeri og ældre bygninger

  • ofte umiddelbart efter istandsættelse,
  • oftere om efteråret end om foråret – formodentlig fordi der forår/sommer lukkes for varmen og udluftes mere, så både støvpartikler og flygtige stoffer fra fx malinger fjernes.

Støvfigurer på kuldebroer
På vægge og lofter med kuldebroer afsættes partikler som støvfigurer på de kolde områder. De dannes, når temperaturforskellen på overflader inden for kort afstand er mere end 2–3 °C.

Dette forekommer ved fx ældre murværk:

  • med sammenbygget for- og bagmur,
  • ud for faste bindere.

På lette ydervægge eller forsatsvægge med træ- eller stålskelet kan der også opstå støvfigurer, fx:

  • på beklædningsplader ud for stolper og lægter, som udgør en kuldebro i konstruktionen,
  • ved søm eller skruer i beklædningsplader.

I BYG-ERFA bladet "Sortsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation" forklares, hvordan problemet opstår, udbedres - og ikke mindst forebygges.

Erfaringsbladet indgår i BYG-ERFAs temaer om:

Temaerne indeholder relevante erfaringsblade, samt oversigter med links til yderligere byggetekniske publikationer og organisationer med tilknytning til emnet.

Erfaringsbladet "Sodsværtning og støvfigurer - heksesod, kuldebroer, statisk elektricitet, ventilation" kan købes i løssalg eller som del af en temamappe.

Hvis du ikke allerede er BYG-ERFA abonnent, kan du med fordel bestille en ”Startpakke”, som både omfatter et års fri digital adgang til hele byg-erfa.dk og fremsendelse af et ringbind med alle gældende erfaringsblade.

Illustrationer:


© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Sortsværtning på kuldebro i form af stolper i en stålskeletvæg.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst:  Sortsværtning af ydervæg med malet tapet, hvor væggen ikke er sværtet bag uret.


© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Malet væg med sortsværtning over radiator.


© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Køkken med sortsværtning på områder, hvor overfladetemperaturen er lavest.

 

Copyright BYG-ERFA: Ved anvendelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Illustrationer i høj opløsning fås ved at kontakte BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller på telefon 8230 3022.

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper .