Skybrud og vandskader

Kraftige skybrud og styrtregn, hvor vandmasserne står ned i stænger, har denne sommer raset over hele landet. Og nu, hvor efteråret officielt har indfundet sig, kan vi godt forvente endnu større mængder vand fra oven.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut er mængden af nedbør stadigt stigende, og siden 1970’erne er nedbørsgennemsnittet vokset med mere end 50 mm regn årligt. 

Men hvordan sikrer du dig bedst muligt imod vand i kælderen og andre ubehagelige og dyre følger af de store mængder nedbør?

www.BYG-ERFA.dk kan du få gode råd til, hvordan du forebygger vandskader i din bolig, og hvad du stiller op, hvis først skaden er sket. Se fx BYG-ERFAs erfaringsblad ”Skybrud og sikring af bygninger” og temamappen ”Skybrud og monsterregn”. Her kan du blandt andet blive klogere på omfangsdræn og lokal afledning af regnvand og få vejledning i optimering af afløbssystemer.

På www.BYG-ERFA finder du desuden grundige illustrerede vejledninger i, hvordan du håndterer vand- og fugtskader på trægulve og opfugtede betonplader, og hvordan du etablerer regnvandsbede og faskiner, der sørger for, at vandet løber hurtigere ned i jorden.

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift. BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri. 

 byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement og temamapper.

Membran-erfa.dk er resultatet af "Projekt MEMBRANER". Sitet indeholder systematiseret viden og erfaringer omkring membraner samt et omfattende bibliotek under hvert tema med videoer, links og publikationer samt bygningsreglementets anvisninger, som giver et overskueligt overblik - både teoretisk og praktisk. 

Sitet udvikles løbende med flere "trin-for-trin" bygningsdetaljerer - fx om fugtspærrer ved fundamenter og kælderydervægge, indvendig efterisolering, vådrum på træbjælkelag, undertage ved kip, tagfod, skotrende og kvist - se mere på membran-erfa.dk

Illustrationer:

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for nedenstående illustrationer i høj opløsning.