Skybrud og monsterregn - Afløbsanlæg, faskiner, grønne tage, højvandslukke...

De næste dage kan muligvis byde på skybrud.

Sidste sommers voldsomme skybrud, gjorde det klart for mange husejere, at det kan betale sig at være forberedt på regnvejret og gøre, hvad man kan for at undgå kælderoversvømmelser og uheld med flade tage og tagterrasser. 

Hvis skaden skulle opstå, skal der bl.a. tages stilling til:

 • korrekt håndtering af vandskader
 • udtørring og udbedring af skader
 • udluftning, trænedbrydende svampe, skimmelvækst, fugtgener og dårligt indeklima

BYG-ERFA har samlet byggetekniske erfaringer om emnet i en temamappe med titlen ”Skybrud og monsterregn”.

Erfaringsbladene omhandler fx:

 • Afløbsanlæg
 • Faskiner
 • Grønne tage
 • Højvandslukke
 • Inddækning
 • Nedsivning
 • Niveaufri adgang
 • Nødafløb
 • Omfangsdræn
 • Sokler
 • Tagterrasser
 • Terrænfald

Temamappen om ”Skybrud og monsterregn” kan ses på byg-erfa.dk hvor den kan bestilles i digital eller trykt version.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En bygning med fladt tag, hvor nødafløb er etableret som udspyere i murkronen.

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: En tagflade med tagpap eller -folie og utilstrækkeligt fald mod afløb kan medføre vandansamlinger

Oversvømmet kældergulv

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.

Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnementtemamapper  og seminarer.