Skimmel og fugt - afdækning, byggeproces, dræn, indeklima, kondens

Skimmel og fugt i bygninger kan have mange årsager fx:

 • Et skybrud med efterfølgende kælderoversvømmelse
 • Fugtgener som er opstået efter at boligejeren har fået foretaget energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning, og –tætning, samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg.
 • Manglende omfangsdræn ved enfamiliehuse og småhuse

BYG-ERFA har samlet byggetekniske erfaringer om emnet i en temamappe med titlen ”Skimmel og fugt”.

Erfaringsbladene omhandler fx:

 • Afdækning
 • Byggeproces
 • Dampspærre
 • Dræn
 • Indeklima
 • Kondens
 • Kælder
 • Luftskifte
 • Sokler
 • Tætning
 • Udtørring
 • Ventilation

 

Temamappen om ”Skimmel og fugt” kan ses på byg-erfa.dk hvor den kan bestilles i digital eller trykt form.

Der kan med fordel også hentes inspiration i temamappen ”Skybrud og monsterregn”.

 

Illustrationer

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Skimmelvækst omkring et vindue efter vinduesudskiftning uden forbedring af lejlighedens ventilationsforhold.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst: Skimmelvækst på ovenlys som følge af kondens på den uisolerede karm forårsaget af kuldebro og utilstrækkelig ventilation.

 

© www.byg-erfa.dk

Billedtekst:  Indersiden af en massiv ydermur, hvor der efter at forsatsvæg er fjernet er konstateret kraftig skimmelvækst på skillefladen imellem mur og isolering.
 

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

 

 


Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en højopløst illustration.


Yderligere oplysninger:
Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.


BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.


På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper