Seminar: Fundamenter, sokler og kældervægge - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler

Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 12.30-17 i København

Brug en eftermiddag på at få aktuelle byggetekniske erfaringer, så dit byggeri ikke udvikler sig til uoverskuelige fugt- og skimmelproblemer.

Mange af de beslutninger og valg, der træffes under planlægning, projektering og udførelse - af såvel nybyggeri som bygningsfornyelse - har afgørende indflydelse på såvel bygningens levetid som fugt- og indeklimaproblemer efter at bygningen er taget i brug.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse indebærer stor risiko for efterfølgende problemer – og dermed spørgsmål som fx:

 • Hvordan sikres velfungerende konstruktioner, hvor materialerne har de nødvendige egenskaber – både under montering og i løbet af levetiden?
 • Hvilke materiale- og udformningsmæssige forudsætninger indgår i valget?
 • Hvor skal projekterende og udførende være opmærksomme i forbindelse med fx energibesparende foranstaltninger?
 • Hvordan influerer byggetekniske detaljer på bygbarheden ved udførelsen?

Udgangspunktet for seminaret er BYG-ERFAs byggetekniske erfaringsblade og BR10 - især bestemmelserne om tæthed og energi – og aktuelle erfaringer fra byggeriets praksis.

Eftermiddagens oplægsholdere fortæller - med fokus på tæthed og ”membraner” – om krav, retningslinjer, praktisk udformning og hvor der kræves særlig omhu, dvs. hvordan både projekterende og udførende kan bidrage til bedre byggeri, fx: 

 • Fugtteknisk forsvarlighed og byggetekniske erfaringer
 • Omfangsdræn, vandafledning, geotekstiler og fiberdug
 • Energirenovering af terrændæk og kældervægge – erfaringer, udfordringer og barrierer
 • Kældre og kryberum – fugtforhold, varmeisolering og ventilation
 • Niveaufri adgang, terrændæk og fugt
 • Forebyggelse af radonopstrømning - i nye og eksisterende bygninger
 • Fugtstandsningsmetoder - erfaringer fra et GI-projekt
 • Fundamenter, sokler og kældre – udførelsesdetaljer på membran-erfa.dk 

Dagen veksler mellem oplæg om aktuelle byggetekniske erfaringer og debat, hvor også deltagernes erfaringer bringes i spil.

 

TILMELDING på [byg-erfa.dk/temadag-fugtspaerrer] eller telefon 82 30 30 22

Deltagerrabat for BYG-ERFAS abonnenter, medlemmer af Træsektionen og Murersektionen i Dansk Byggeri

 

Yderligere oplysninger:

Fonden BYG-ERFA er en uafhængig organisation, der har som formål, at medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet gennem indsamling, bearbejdning og formidling af byggetekniske erfaringer til brug for alle, der beskæftiger sig med projektering, udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konstaterede byggetekniske problemer i praksis og forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksisterende bygninger og undgås ved fremtidigt byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle BYG-ERFA blade samt priser for abonnement, temamapper

Copyright BYG-ERFA: Ved benyttelse af illustrationer fra BYG-ERFA angives www.byg-erfa.dk.

Kontakt venligst BYG-ERFA på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 ved behov for en illustration i høj opløsning.